Iemand - gepakt door Zuid-Afrika

Gelezen door: Peter Desmet (160 boeken)

Citaat: "Nomosa: 'Als jonge vrouw ging ik als vrijwillger in een schooltje werken. Ik hield ontzettend veel van die kinderen, maar had ook met hen te doen. Velen moesten twintig kilometer stappen om de school te bereiken, en kwamen compleet uitgeput aan. Niet te verwonderen dat ze zich in de klas niet konden concentreren.'"

Dit is een boek over de mensen uit Zuid-Afrika. De aanleiding hiervoor is dat Vlaanderen reeds 15 jaar met Zuid-Afrika samenwerkt en dat op een passende manier wilde in de verf zetten. Zowel schrijfster/journaliste Annemie Struyf als fotografe Lieve Blancquaert hebben natuurlijk een pak Afrika-ervaring en dat kwam van pas bij het maken van dit boek.

Het boek geeft een erg goed idee van wat Ontwikkelingssamenwerking in de praktijk eigenlijk betekent. Het is vooral mensen kansen geven en bewust maken. Dat is de basis om een verandering te bewerkstelligen. De teksten van Annemie Struyf zijn werkelijk heel mooi geschreven, het is of je de mensen zelf voor je aan het woord hoort en de foto's van Lieve Blancquaert spreken voor zich.

Cruciaal bij dit boek is natuurlijk de selectie van de projecten geweest. Die selectie gebeurde door de vertegenwoordiger van het Vlaamse Agentschap Internationale Samenwerking (VAIS) in Zuid Afrika Christel Op de Beeck.
Na de getuigenissen per project staat beknopt maar in erg duidelijke bewoordingen hoe Vlaanderen concreet steun verleent. Dit is informatie die spijtig genoeg bijna nooit de weg naar het grote publiek bereikt. Het is een boek dat niet erg rooskleurig is, Zuid-Afrika heeft af te rekenen met huizen-hoge problemen: HIV/Aids, seksueel geweld, voedselproblemen, waterschaarste, gebrek aan onderwijs enzovoort. Het huilen staat je nader dan het lachen. Maar anderzijds is er steeds een boodschap van hoop, ondanks alles zijn er heel wat mensen in Zuid-Afrika die ijveren voor een betere samenleving voor hun kinderen en kleinkinderen.

Enkele randbemerkingen: enkel op het einde van het boek is een kaart van Zuid-Afrika terug te vinden. Per project een kaartje was wellicht beter geweest. Ik vind het persoonlijk spijtig dat over de hele voorgeschiedenis van samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika niets verteld wordt. Vlaanderen en Zuid-Afrika werken per slot van rekening al sinds 1994, bij het afschaffen van de Apartheid, samen. Op het einde van het boek zijn er drie pagina's waar dieper wordt ingegaan op de Vlaamse overheidsinspanningen in Zuid-Afrika. Ik vind het echter onbegrijpelijk dat er geen contactpersonen, mailadressen noch websites vermeld staan waar geïnteresseerden meer te weten kunnen komen.

 | Reacties (1)Delen |
1 reacties:
Hilde op 20 april 2010:
Dit is een boek dat mij is bijgebleven; het wordt op een mooie en serene manier verteld.

Locatie: zuid-afrika