Speeldrift

Gelezen door: Katja Feremans (74 boeken)

Speeldrift is een luchtig klinkende titel voor een kille, provocerende roman.

Ada, een hoogebegaafd meisje van veertien, voelt zich op het Ernst-Bloch college in Bonn niet erg thuis. Tot de komst van Alev, de enige van haar klasgenoten die haar in intellectueel opzicht de baas is. Maar wanneer zij op hem verliefd wordt, buit Alev zijn invloed op haar uit. Hij betrekt Ada in een spel waarin hij als een showmaster regeert over menselijke lotgevallen, die hij ziet als schoenen die bij het strikken moeten geholpen worden zodat ze kunnen gaan lopen. Chantage krijgt de bovenhand. De grenzen van de menselijke moraal worden afgetast. Als je weet dat het spel geleid wordt door twee scholieren die de onverschilligheid jegens het bestaan als levensfilosofie hanteren, hoeft het niet te verbazen dat een en ander uit de hand loopt.

Het op handen zijnde drama is al vanaf de eerste bladzijden voelbaar. Zeh raast echter niet door de plot heen. Ze neemt de tijd om te slalommen langs thema’s als het internationale terrorisme, de normen en waarden die ons gedrag sturen, goed en kwaad. En toch blijft het een onderhoudende en tegelijkertijd spannende roman, weliswaar met een rauwe ondertoon.

 | Reacties (3)Delen |
3 reacties:
Kaat op 2 november 2009:
Schitterend!
greet op 24 april 2008:
Ik heb het boek net uit, en ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Sommige stukken zijn prachtig geschreven, maar de vertaling uit het Duits is op andere plaatsen zo slecht gebeurd dat ik me daar voortdurend aan zat te ergeren.
Ik sluit me ook aan bij de andere reactie: er mocht best wel wat in geknipt worden. Maar toch, alles bij elkaar: het is geen boek dat ik snel ga vergeten.
Alain Uyttendaele op 12 februari 2007:
Ada is veertien maar geen doordeweekse puber. Ze heeft als hoogbegaafde weinig interesses die ze kan delen met haar naïeve leeftijdsgenoten... tot plots Alev in haar klas belandt, een jongeman die op bepaalde vlakken haar evenbeeld blijkt te zijn maar die eigenlijk hoopt om haar te overtreffen. Hij manipuleert haar zodat Ada de belangrijkste pion wordt waarmee zijn speeldrift bevredigd wordt. Ada zelf ziet daar trouwens weinig graten in, enkel een leraar blijkt op het eerste zicht slachtoffer te worden. Na verloop van tijd ontwikkelen de dingen zich echter zodanig dat er nog nauwelijks een onderscheid gemaakt kan worden tussen dader(s) enerzijds en slachtoffer(s) anderzijds.

Het boek is geschooid op een filosofische leest. Er wordt voortdurend verwezen naar De man zonder eigenschappen van Robert Musil maar ik vrees dat Speeldrift nooit dezelfde literaire status zal bereiken. Mijns inziens zijn er immers te veel passages die geen meerwaarde bieden en die het boek nodeloos dik maken. Indien Zeh zo’n 100-tal pagina’s minder geschreven had door die overbodig lange gedeelten in te korten of – waarom niet? - weg te laten, dan kreeg het werk waarschijnlijk een veel krachtiger impact en had het eind 2006 terecht aan de top van vele eindejaarlijstjes geprijkt. Nu zou ik het gewoonweg "een goed boek" noemen, niet meer maar zeker ook niet minder!

Gelezen door: Noël Gybels (513 boeken)

Wie zin heeft in een worsteling met taalvirtuositeit, een gegeven met indringende personages, met een verwoestende plot, komt hier zeker aan zijn trekken. Via maar enkele figuren slaagt Zeh erin een ongekend rijke maar ook dramatische leefwereld op te roepen, die nog lang nazindert, al weegt de taalpracht wel zwaar op de leespret. Een boek om langzaam en grondig te beleven, mogelijk zal een herhaalde lezing nog veel meer taalparels opleveren.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: