De bruiden Gedichten 1973 - 2013

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "er ligt niets in de zeef van de dag/ geen spijker, geen hand, geen boek/ hij loopt langs de rand van zijn/ terugkeer/ op zoek naar geleefd en geliefd/ uit Alzheimer"

Roel Richelieu van Londersele, pseudoniem van Raoul Van Londersele (1952), is auteur van poëzie, verhalen, romans en essays, vertaler en etser-schilder. In het dagelijks leven werd Van Londersele leraar Nederlands en docent literaire creatie. Hij geeft poëzieworkshops bij Wisper en proza en poëzie in het basisjaar van de Antwerpse Schrijversacademie. Onder de naam Londersele publiceert hij ook thrillerromans.
In 1973 debuteerde hij als dichter met de ironisch-romantische bundel Marie Sans Toilette. Later volgden o.m. Mijn geboomde vader (1980), Een nagelaten liefde (1984) en Invoelen (1988). Voor laatstgenoemde bundel werd hem de literaire prijs van de stad Gent (1988) toegekend. Zijn in 1995 uitgegeven Verzamelde gedichten : een keuze 1973-1995, beleefde meerdere herdrukken. In 2003 werd hij benoemd tot eerste Gentse stadsdichter. In die functie schreef hij historisch getinte gedichten over Gent en de Gentenaars en voor het jaarlijkse culturele evenement OdeGand. In navolging van Roland Jooris en Myriam Van hee werd hij verkozen tot Landschapsdichter 2010. Het project Landschapsdichter wordt georganiseerd door Derdeoever vzw, Schellebelle. In 1992 werd hij onderscheiden met de Louis Paul Boonprijs van Honest Art Movement (voor kunstenaars die met hun werk het sociale engagement van Boon illustreren). En in 2010 wint zijn gedicht Mats, uit de bundel Tot zij de wijn is, de publiekprijs van de Herman de Coninckprijs. De Melopeeprijs kreeg hij in 2O12 voor zijn gedicht Alzheimer. De jury koos het als meest beklijvende gedicht verschenen in de Vlaamse literaire tijdschriften. Het gedicht verscheen in Het liegend konijn.

Roel Richelieu Van Londersele (1952) vierde 40 jaar dichterschap in 2013. Ter gelegenheid hiervan, heeft hij De bruiden- Gedichten 1973-2013 uitgegeven. Oud en nieuw: in De bruiden staan vooraan gedichten uit Van Londerseles vroegere bundels, maar achteraan staat een volledig nieuwe dichtbundel die ook De bruiden heet. Uit zijn vroegste werk heeft hij slechts enkele gedichten bewerkt en geselecteerd – zeven uit drie bundels – omdat die poëzie niet meer beantwoordt aan zijn schrijfcredo van vandaag met een precieze, sobere taal en een toegankelijke beeldspraak. Vanaf Mijn geboomde vader (1980) zijn alle bundels integraal opgenomen.

Het interessantst en ook het boeiendst in deze verzamelbundel is de nieuwe bundel De bruiden. De bruiden is strak van structuur en herbergt zes hoofdstukken die de schrijver zijn leven bepalen: de eerste cyclus handelt over vrouwen, de tweede is een soort zelfportret, de derde bevat drie vriendschapsgedichten, de vierde gaat over tederheid en berusting, de vijfde verwoordt de positiebepaling van de dichter en de zesde ten slotte toont de ouder wordende schrijver zijn bezorgdheid over zijn tanende kracht. De thema’s liefde, dood, eenzaamheid, en verval waren altijd ergens op de achtergrond rond. De blik van de poëet is doordringend in een mix van intimiteit en schoonheid.

Als verzamelbundel biedt De bruiden 1973-2013 een prachtig overzicht van en een terugblik op Van Londerseles poëtische oeuvre.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Gent