Homage To Switzerland

Gelezen door: Dennis P. (770 boeken)

Citaat: ""Fraülein," he called. The waitress came over. "What would you like, sir?" "You," he said. "You must not joke me like that." "I'm not joking." "Then you must not say it.""

Drie verhalen beslaat de Hommage aan Zwitserland. Alledrie zijn ze sterk met elkaar verwoven. Het gaat zelfs zo ver dat ze met hetzelfde beginnen en schijnbaar dezelfde personages opvoeren. In zekere zin gebeurt er niets anders dan wachten, wat drinken en een ongemakkelijk gesprekje voeren, maar daarachter lijkt zoveel meer te schuilen. De dialoog en interactie geeft steeds een vies kantje van de protagonist weer, maar niet in die mate dat je ze gaat haten. Barnes leest met z'n gekende zoete stem en weet het verhaal prachtig te kaderen nadat hij het gelezen heeft. 't Is geen simpel verhaal en vereist een enkele herhaling, maar eens je je hart hebt opengezet voor Hemingway, sluipt ook dit verhaal er snel in.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Montreux