Siddhartha

Gelezen door: Dennis P. (770 boeken)

Citaat: "Kijk eens hier Kamala, wanneer je een steen in het water gooit, zal die altijd via de kortste weg de bodem bereiken. Op dezelfde manier gaat het wanneer Siddhartha zich een doel stelt, zich iets voorneemt. Siddhartha doet niets, hij wacht af, denkt en vast, maar onderwijl dringt hij door de dingen van de wereld heen als een steen door het water, zonder iets te doen, zonder zich te verroeren: hij wordt aangetrokken, hij laat zich zonder meer vallen, zijn doel trekt hem aan, want hij laat niets in zijn ziel toe, dat tussen hem en zijn doel zou kunnen komen staan."

Siddhartha is een jonge man die opgroeit in een Brahmaanse familie opgroeit. Al snel voelt hij dat dit leven niet het zijne is. Zijn wijsheid, het leven spoort hem aan te zoeken. Naar wat dit zoeken leidt, weet Siddhartha niet, maar het brengt hem op verschillende plaatsen en geeft hem verschillende gedaantes. Zo is hij monnik, kluizenaar, handelsman, minnaar,… Maar nergens vindt hij zijn ware zelf terug. Geen leer kan hem de waarheid geven. Een mensenleven lijkt te kort om zich te verheffen tot deze Waarheid, maar Siddhartha geeft niet op. Hesse staat erom bekend boeken te schrijven over zoekende mensen en ik ben een zoekend persoon, dus dit boek was me zeer genegen. Er zijn, mijn inziens, maar weinig boeken die je leven kunnen veranderen en dit is er één van. Ondanks of net dankzij de Boeddhistische filosofie waarmee deze roman doorspekt is, krijg je een verhelderend en filosofisch traktaat in hapklare tekst voorgeschoteld. Maar het is zoals Hesse schrijft: Wijsheid kan je niet overdragen, je kan het enkel beleven. Daarom: lees en beleef.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: India