De geniale vriendin

Gelezen door: Agnes Poesen (291 boeken)

De roman De geniale vriendin van de Italiaanse, mediaschuwe, schrijfster is naar mijn mening “groots in zijn kleinheid”. Ik hoor het sommige onder u denken: “wat moet ik daar dan onder verstaan?” Wel….dat verneemt u bij het verder lezen. Deze roman speelt zich af in de jaren 50, in een wijk, aan de rand van Napels. In een Italië, dat nog bezig is de gruwel van de tweede wereldoorlog van zich af te schudden. In deze tijdsgeest groeien twee meisjes op Elena en Lila. Beiden komen uit een arm milieu, een milieu waarin meisjes, vrouwen, enkel huisvrouwen mogen zijn, overgeleverd aan de grillen en de grollen van hun vaders, broers, echtgenoten en vrienden. Meisjes en studeren staat gelijk aan verloren tijd, verloren geld, wat brengt het op, niets toch…enkel last, rebellie. Elena is een rustig en intelligent meisje dat met goed gedrag en hard werken graag gezien is bij haar leerkrachten. Lila echter is een pienter, schrander, slim kind dat zich graag laat opmerken zowel door kattenkwaad als door haar aangeboren intelligentie. Na wat aftoetsen en aftasten vinden beiden elkaar en hun wegen gaan gelijk op tot aan het einde van de lagere school. Dan kan hun lerares enkel de ouders van Elena overtuigen hun dochter verder te laten studeren. Lila berust op het eerste zicht noodgedwongen in haar rol, maar Lila zou Lila niet zijn om zich toch op één of andere manier te profileren en zich boven haar leefomgeving te willen plaatsen. Ergens willen beide meisjes, haast onbewust, de vicieuze cirkel van hun leven, hun voorspelde leven als Napolitaanse huisvrouw, echtgenote, moeder doorbreken. Ondanks de onvermijdelijke conflicten, de rivaliteit, het gegeven dat hun wegen en hun doelen steeds verder uit elkaar lopen blijven de meisjes vriendinnen. We volgen hun handel en wandel tot hun 17de levensjaar. De schrijfster schetst in deze roman niet alleen een duidelijk en klaar portret van deze jonge vrouwen. Jonge vrouwen die zowel in harmonie als in conflict zijn met zichzelf en hun leefwereld. Ze laat haar lezers door deze twee vrouwen, een land, een stad, een leefgemeenschap zien, die veranderingen ondergaat. Ferrante is een rasvertelster, met oog voor detail. Ze maakt ook een gedegen voorstelling, alsook uitdieping van de diverse karakters van de personages. En dat zijn er velen, er is dan ook een personagelijst in de roman opgenomen. Je voelt, ziet, proeft, ruikt als het waren de stad, de mensen, de omgeving. Je waant je betrokken bij het leven van de jonge vrouwen. En dat is wat ik bedoel met “groots in haar kleinheid”! Als je als schrijver zonder veel ophef, zonder spektakel het leven van gewone mensen op een dusdanige manier onder woorden kan brengen zodat het echt gaat leven voor de lezer dan getuigt dat van een grootsheid. Het enige minpunt aan deze roman was dat ik na het lezen van de laatste bladzijde op mijn honger bleef zitten. Zelden of nooit ga ik terug naar de eerste bladzijde van het boek. Maar dit maal moest het, het kon toch zo niet eindigen, begon het boek niet met een zesenzestig jarige Elena die een bericht krijgt van Lila’s zoon? Ja, waarom dan hier stoppen, er moet nog zoveel zijn om te vertellen …! Na wat opzoekwerk kwam ik erachter, het betreft een trilogie, …, wat ben ik blij, want ik wil zo graag weten hoe het beiden is vergaan in hun volwassen leven!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Fons Mariën (201 boeken)

'De geniale vriendin' van Elena Ferrante is het eerste deel van haar Napolitaanse romans, vier delen in totaal. Het boek verhaalt de vriendschap tussen twee in een vrij arme Napolitaanse buurt opgroeiende meisjes Elena en Lila. Het boek begint met hun kindertijd en gaat verder in hun puberteit tot de dag van het huwelijk van Lila als ze zestien is. De beide meisjes gaan geleidelijk aan een andere richting in doordat Elena de kans krijgt verder te studeren en zo in contact komt met een ander Napels. Lila daarentegen stopt met haar studies om thuis te werken en kiest uiteindelijk voor een vroeg huwelijk met een meer welgestelde partner uit dezelfde buurt. Het geheel speelt zich af in de jaren '50. Naast een mooi verhaal over een bijzondere vriendschap krijg je in dit boek ook een goed zicht op een andere tijd en cultuur met andere zeden en gewoonten (zoals de verhoudingen tussen meisjes en jongens). Uitstekend geschreven vanuit het standpunt van Elena, maar soms ook een tikkeltje langdradig.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "Het gespannen, agressieve meisje Cerullo was als het ware opgeofferd. Ook al bleef ze zoals ik in dezelfde wijk wonen, ook al hadden we dezelfde kindertijd gehad, ook al waren we allebei vijftien jaar, toch waren we ineens in twee verschillende werelden terecht gekomen."

Lila en Elena groeien samen op in een volkswijk in het Napels van de jaren vijftig, een tijd waarin het ondenkbaar is dat meisjes hun tijd verspillen met leren. De intelligente Lila moet van school om te gaan om thuis te helpen werken in de schienmakerij. Ze probeert aan haar milieu te ontsnappen door jong te trouwen met een rijke man. Elena steunt haar, maar denkt met heimwee terug aan het rebelse meisje dat Lila ooit was. Elena mag wél verder leren, maar beseft maar al te goed hoeveel slimmer en mooier Lila is. Vaak gaan de wegen van de twee meisjes uiteen, er zijn heel wat conflicten, maar ze zoeken elkaars vriendschap steeds opnieuw op. Het verhaal wordt verteld door de 60-jarige Elena, die op haar leven terugblikt. Ze beschrijft hoe op een dag de zoon van haar vroegere hartsvriendin Lila haar belt, met het verhaal dat Lila in het niets verdwenen is. Wat Elena door een studie probeerde is Lila nu echt gelukt. Ze heeft alle banden met haar verleden verbroken, foto’s en documenten vernietigd en is uit haar omgeving verdwenen alsof ze nooit bestaan heeft. Maar ze rekende daarbij buiten Elena, die, misschien om haar een hak te zetten, besluit om het verhaal over hun jeugd tot in detail op papier te zetten.

Subtiel schetst Ferrante de eigenaardige band tussen de meisjes. Elena en Lila dingen naar elkaars aandacht en goedkeuring, maar tegelijkertijd zijn ze de grootste rivalen. Tussen hen speelt een wisselwerking van afstoting en aantrekking. In een frisse, beeldende stijl en met veel zin voor sfeer schrijft Ferrante over de moderniteit die in de arme Napolitaanse wijk zijn intrede doet, over de gespannen verhoudingen tussen de bewoners die aan de armoede proberen te ontsnappen, over jaloezie, loyaliteit en sluimerende agressie die – net als de nabijgelegen Vesuvius – plots tot uitbarsting kan komen, met rampzalige consequenties. Op Lila’s huwelijksfeest komen de wrijvingen tussen de verschillende clans van de buurt tot uiting. Bovendien blijkt de bruidegom minder zuiver dan hij zich voordoet. Hoe zal het huwelijk evolueren? En wat komt van de vriendschap tussen de jonge vrouwen terecht?

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Jeanne Tielen (151 boeken)

Citaat: "'Weet je wat het plebs is?' 'Ja, juffrouw.' Wat het plebs was, werd me op dat moment duidelijk, en veel duidelijker dan het me was toen juffrouw Oliviero het me jaren tevoren had gevraagd. Het plebs, dat waren wij. Het plebs dat was dat vechten om voedsel en wijn, dat gedonder om wie het eerste en het beste werd bediend, die smerige vloer waar de obers maar overheen bleven lopen, die steeds plattere toosts. Het plebs, dat was mijn moeder, die gedronken had en zich nu, leunend tegen de schouder van mijn ernstig kijkende vader, liet gaan en met wijdopen mond om de seksuele toespelingen van de metaalhandelaar lachte. Iedereen lachte, ook Lila, met het gezicht van iemand die een rol heeft en die tot het einde toe vervult."

De kritieken over de vier Napolitaanse romans van Elena Ferrante zijn lovend. Voor mij stijgt dit eerste deel echter niet uit boven een doorsnee roman. Goed, maar niet geweldig. Het verhaal vertelt de strijd van twee vriendinnen in de jaren '50 van de vorige eeuw, die zich willen ontworstelen uit hun arm milieu in een buitenwijk van Napels. Ze zijn beiden intelligent, maar kunnen/mogen zich niet ontwikkelen zoals ze dat zelf zouden willen doen. Elena mag wel studeren, maar voelt zich toch niet gelukkig.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Lydia (266 boeken)

Prachtig boek! Ik heb het gelezen naar aanleiding van de reeks op Canvas. Ik kan het iedereen aanraden.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: NAPELS