Murena 9: Doornen

Gelezen door: Dennis P. (770 boeken)

Rome begint zichzelf weer op te bouwen. De grote brand is gaan liggen en honderdduizenden Romeinen zijn gevlucht of leven in erbarmelijke omstandigheden. Nero vreest dat het volk zich snel tegen hem zal keren en moet dus op zoek naar een zondebok. Die vindt hij al gauw bij de nieuwe sekte: de christenen. Joden die geloven in een timmerman (i.t.t. de veelvuldige goden zoals Jupiter, Mars, ...) is al te gek. Dat net hun wijk gespaard gebleven is, helpt er ook niet aan. Lucius Murena, tegenwoordig samen met de mooie Claudia, gaat in op een toenaderingspoging met zijn jeugdvriend, de keizer. Als dat maar goed afloopt.

In dit deel staat de opkomst van de populairste, hedendaagse godsdienst centraal. Het christendom, afgesplitst van het jodendom, wordt nog beschouwd als sekte en kent met de hulp van een charismatische Petrus een snelle groei in polyreligieus Rome. Het eerder zo toelatende Rome verstrengt in de nasleep van de brand en begint met de kruisiging van talloze gelovigen. Extra punten gaan ook naar de inkleuring die steeds maar beter lijkt te worden.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Rome