Voor het ongeluk geboren (deel 1)

Gelezen door: Dennis P. (770 boeken)

Citaat: "[Inderdaad], als ik schuldig ben aan wat dan ook in mijn leven en daarvoor veroordeeld moet worden, dan is het alleen dààrom en nergens anders om. Om de woeste haat die ik hun in het gezicht heb geslingerd."

Julie groeit op in Charleroi. Tussen de hoogovens leert ze al snel dat de keuzes die ze maakt, een enorme impact hebben op haar leven. Doorheen het verhaal zijn rechtbankscènes verweven die aantonen dat Julie op dit moment in een gevangenis zit. De reden waarom is nog niet duidelijk. Als puber begint ze een relatie met Theo en verblijft dan vaak bij hem en zijn vader. Haar moeder moet namelijk niet veel van’r hebben. Als ze dan eindelijk aandacht krijgt van een oude(re) man, voelt ze zich pas ontplooien. Ze begint een affaire met hem en dat komt Theo te weten..
 
Op het einde van deel 1 weet je eigenlijk nog niet veel. Haar beginsituatie is geschetst en er is reeds een kleine climax geweest. Het medaillon dat een belangrijke rol speelt, is nog steeds een mysterie en haar reden van opsluiting eveneens. Het is voor mij moeilijk om dit als een afzonderlijk deel te beschouwen, en ik vind het dus jammer dat ze er niet meteen een integrale van maakten. Voorts zijn de dialogen wel altijd sterk weergegeven (al denk ik dat er wat verloren gaat in de vertaling) en hangt er over Charleroi een heerlijk grauwe sfeer. De tekeningen zijn te grotesk op momenten, waardoor de emotie ongeloofwaardige proporties aanneemt. Op de achterflap kan je lezen dat het principe van “directe inkleuring” is toegepast, maar wat dat inhoudt, kan ik niet uit de tekeningen afleiden. Al bij al een sterk begin over Belgiës donkerste stad.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Charleroi