Bulles bleues, Herinneringen van geluk

Gelezen door: André Oyen (3544 boeken)

Citaat: "Herinneringen zijn de onzekere en vluchtige sporen die de dagen ons nalaten. Degene die elkeen verzamelt, vullen niet eens de palm van een hand."

Maeterlinck was een Franstalige Gentenaar die een uitgebreid oeuvre naliet van toneelwerken, poëzie en essays. De uitreiking van de Nobelprijs lag al bijna veertig jaar achter hem, toen hij in 1948 in Monaco zijn laatste werk publiceerde. Hij woonde toen al jaren in Frankrijk. Na de moeilijke oorlogsjaren, die hij in de VS doorbracht, keert de schrijver in Bulles bleues.

Souvenirs heureux in gedachten terug naar huis, naar Gent, naar het geprivilegieerde milieu van de Franstalige burgerij van het einde van de negentiende eeuw. In deze Herinneringen van geluk, met als overkoepelende titel Bulles Bleues schetst hij, als tachtigjarige, zijn jeugdmemoires. Dit doet hij aan de hand van een hele reeks korte stukjes, hetgeen Maeterlinck als literaire vorm uitstekend tot zijn recht laat komen.

Deze memoires lezen ongelofelijk vlot. Geen droge kost maar sprankelend met humor doorweven proza, in het Frans geschreven in 1948, maar nu pas vertaald door een wetenschappelijke medewerker van het stadsarchief Gent André Capiteyn. Maeterlinck stamde uit een welgestelde Franstalige familie, met een burgerwoning in de stad en een mooi buitenverblijf in Oostakker, langs het kanaal naar Terneuzen. Onderwijs kreeg hij in een privéschool en in het Sint-Barbaracollege, niet meteen de school van de arme luitjes. Dat blijkt ook uit Bulles bleues, waarin Maeterlinck terugkijkt op zijn kinder- en jeugdjaren in Gent. Er moet niet veel gewerkt worden: kleine Maurice heeft tijd genoeg voor zijn schelmenstreken en zijn eerste schrijfsels. Het zijn jaren zonder al te veel zorgen; de ondertitel luidt niet voor niets Herinneringen van gelukBulles bleues is een mooi tijdsdocument over Gent en haar bourgeoisie aan het eind van de negentiende eeuw, vertaald in een mooi Nederlands.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Gent