De duivenhoudsters

Gelezen door: Agnes Poesen (291 boeken)

De schrijfster Alice Hofmann (1952) woont en werkt in Boston, de Verenigde Staten. Ze is onder meer auteur van de romans: De ijskoningin, Onder water, De drie zusjes en De derde engel. Haar boeken verschijnen in meer dan twintig landen in vertaling en werden ook reeds verfilmd. Aan haar nieuwste roman De duivenhoudsters werkte zij ruim 5 jaar. Deze 500 blz. tellende roman is dan ook gebaseerd op een zeer bewogen periode uit de Joodse geschiedenis.

In het jaar 70 na Chr., toen de Romeinen het gehele Joodse grondgebied hadden veroverd en Jeruzalem herschapen hadden tot een ruïne, trok een groep Joodse rebellen naar het fort Masada. De groep bestond uit een kleine duizend mannen, vrouwen en kinderen. De Romeinen zetten grootse middelen in om ook het fort in handen te krijgen. Een leger bestaande uit de beste soldaten, hulptroepen en duizenden gevangenen slaagden er na een paar maanden in door de Joodse verdediging te breken. Voor de Romeinen is het echter een roemloze overwinning want de Joodse groep pleegde collectief zelfmoord. De tekst van de toespraak van de leider, waarin hij zelfmoord verkiest boven ballingschap, is bewaard gebleven. Volgens de overlevering weten 2 vrouwen en 5 kinderen zich verborgen te houden.

Op deze informatie, opgetekend in het boek Joodse Oorlogen van Flavius Josephus, baseerde schrijfster Alice Hofmann zich voor haar indrukwekkende roman De duivenhoudsters. Want indrukwekkend is wel het minste dat je kan zeggen van deze roman! De schrijfster slaagt er niet alleen in een niet zo bekende periode van de Joodse geschiedenis onder de aandacht te brengen. Neen, ze weet je terug mee te nemen in de tijd, naar het leven van 4 vrouwen zo’n 2000 jaar geleden. Ze geeft deze vier vrouwen, in afzonderlijk aan hun toegewezen delen het forum, om hun leven, hun levensgeschiedenis te vertellen.

Gaandeweg vernemen we hoe ze bij elkaar zijn gekomen, wie en wat zij waren en wat zij voor elkander kunnen betekenen in deze mannenmaatschappij. Ook krijg je een duidelijk beeld van de diverse religieuze strekkingen binnen het Jodendom. Alice Hofmann schetst op een meeslepende manier het dagelijkse leven van deze groep mensen. Niet alleen hun cultuur, hun tradities, maar ook hun dromen, hun verlangens, hun specifieke taken en het belang daarvan, weet ze op een prachtige manier over te brengen. Ik voelde me tijdens het lezen van deze mooie en ook goed geschreven roman bevoorrecht om deel te mogen nemen aan de levens van Yael, Shirah, Aziza en Reveka. Het leek wel alsof het vriendinnen waren waarvan ik veel mocht leren en waarbij ik vooral mezelf mocht zijn. Alleen al het gegeven dat de schrijfster deze geschiedenis heeft verteld door de ogen van vrouwen maakt deze roman uniek en speciaal! Een must voor elke boekenliefhebber om deze roman te lezen... zowel vrouwen als mannen.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: jeruzalem