Permanente oorlog voor permanente vrede

Gelezen door: André Oyen (3527 boeken)

Citaat: "We verwerpen internationale gerechtshoven. We vallen eenzijdig aan wanneer we maar willen. We delen bevelen uit aan de Verenigde Naties, maar betalen geen contributie. We klagen over terrorisme terwijl ons rijk de allergrootste terrorist van allemaal is. We bombarderen, vallen binnen, en werpen andere regimes omver. Ofschoon wij het volk van de Verenigde Staten de enige basis vormen voor de rechtmatige autoriteit in dit land, worden wij niet langer vertegenwoordigd door het vergaderende Congres. Ons Congres is gekaapt door het Amerikaanse bedrijfsleven en zijn gebieder, het imperiale militaire apparaat. "

Op 31 juli 2012 overleed de Amerikaanse auteur Gore Vidal en meteen is een van de meest kritische stemmen in Amerika verdwenen. Vidal werd vooral bekend met zijn boek The city and the pillar (1948), dat heel wat ophef veroorzaakte vanwege de homoseksuele thematiek die er positief in voorgesteld werd.
Vidal schreef tientallen scripts voor films en tv-series, onder meer voor Caligula (1979) en Billy the Kid (1989). Zijn roman Myra Breckinridge uit 1968 werd in 1970 verfilmd met onder meer Raquel Welch, Mae West en John Huston in de hoofdrollen. De auteur veroorzaakte in de jaren negentig opnieuw ophef door te corresponderen met Timothy McVeigh, op dat moment staatsvijand nummer één in de Verenigde Staten. McVeigh had in 1995 immers een gebouw van de federale overheid in Oklahoma City opgeblazen. Daarbij waren 168 mensen om het leven gekomen.

In zijn boek Permanente Oorlog voor Permanente Vrede (dat exact een half jaar na 9/11 september verscheen onder de titel Perpetual war for perpetual peace) haalde Gore Vidal hard uit naar het Amerikaanse beleid van de voorbije vijftig jaar in het algemeen en van de huidige president Georges W. Bush in het bijzonder. In een brief aan Bush die hij stuurde ‘twaalf dagen voor de inauguratie van de verliezer van de presidentiële verkiezingen’ in december 2000 wijst hij erop dat het Witte Huis sinds het bewind van Harry Truman gecontroleerd wordt door een machtig militair-industrieel complex, gestuurd door krijgsheren in het Pentagon en hun samenzweerders in het Congres. Met Congresleden die meespelen omdat teveel van hen gefinancierd worden door dezelfde bedrijven die het belastinggeld absorberen.

In deze essaybundel geeft hij ook de Amerikaanse media een veeg uit de pan en opent hij dan ook met een dossiertje over Osama bin Laden, ten behoeve van alle Amerikanen, "de meeste Amerikanen" volgens Gore Vidal, die ervan overtuigd zijn dat alleen een stelletje halvegaren ooit de Verenigde Staten zou durven aanvallen - "een land dat zichzelf als vrijwel volmaakt beschouwt, de meest volmaakte menselijke beschaving ooit." Hij maakt de link met de zaak Timothy McVeigh, waarin Vidal steeds een gematigd standpunt innam en moest toezien hoe zijn gevecht tegen de karikatuur door de goegemeente werd gezien als een goedkeuring van McVeighs daden.

Dit boek gaat over de relatie tussen de burger en de overheid. Meer bepaald over hoe de overheid zich bekeert tot allerlei paardenmiddelen, zogenaamd om de veiligheid van die burger te garanderen, en op die manier een paar van diens basisverworvenheden, zoals privacy en rechtszekerheid, opheft. Uit Vidals doortimmerde reconstructie van de gebeurtenissen zoals 9/11 bijvoorbeeld komt de Amerikaanse overheid zelf te voorschijn als de grootste vijand van het volk. In Permanente oorlog voor permanente vrede is de politieke activist Vidal Gore op zijn best: een onvervangbare stem, die met recht de vrijheid opeist om onwelkome maar wel onderbouwde opinies te laten horen.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: usa