Geheim Londen

Gelezen door: André Oyen (3544 boeken)

Citaat: "Je hoort het geraas en de resonantie van Londen zelf. Hier zijn we dan eindelijk aanbeland bij die dikke en machtige cirkel van eeuwenoude steen, waar zoveel tromgeroffel heeft geklonken en waar zoveel hoofden zijn afgehakt, de Tower van Londen zelf."

Virginia Woolf behoorde tot de Bloomsbury Groep en richtte samen met haar man Leonard Woolf de uitgeverij Hogarth Press op. In haar literatuurkritiek behandelde Virginia Woolf twee feministische thema's: het opeisen van een evenwaardige plaats voor het vrouwelijk schrijverschap en de deconstructie van genderverschillen. De grootste schrijvers, stelt Woolf, zijn in staat de wereld te beschrijven vanuit zowel het perspectief van de man als van de vrouw. Ze demonstreert die stelling in Orlando: A Biography (1928) waarin het hoofdpersonage zowel man als vrouw is.

Toch gelooft ze in een vrouwelijke schrijfstijl. In Virginia's tijd was de journalistiek als opstapje naar de literatuur voor een vrouw met literaire ambities geen ongewone gang van zaken. Virginia Woolf begon als recensent voor The Guardian. In 1905 publiceerde ze al artikels in The Times Literary Supplement, The National Review en The Academy & Literature. Haar essays waren intellectueel superieur en toonden een grote belezenheid. Hoewel ze geen formeel diploma had was ze degelijk opgeleid. Als tiener oefende ze haar stijl in de huiskrant onder vaders toezicht. Als adolescent leerde ze met haar dagboeken autobiografische teksten schrijven op professioneel niveau.

Ze adoreerde Londen en dat blijkt ook overduidelijk uit het dunne maar zo mooie Secret London. Geheim Londen is een bundel(tje) van zes beschrijvingen over verschillende delen van de stad Londen. Vijf van de zes verhalen (het zesde -De roep van de straat– valt qua datering en thema eigenlijk buiten de opzet van het boek) zijn gepubliceerd in 1931/32 en beschrijven elk een bepaald aspect van Londen, zoals de havens, Oxford street, abdijen en kathedralen, the House of Parliament, en de (voormalige) residenties van belangrijke Engelse schrijvers en politici. Uitgangspunt van deze ‘verhalen’ is altijd een ‘sfeertekening’ van de omgeving in relatie tot de beschreven activiteit of functie van huis, straat of wijk.

In het eerste verhaal –De havens van Londen– wordt een ‘visueel’ verslag gegeven van een rondgang door die havens. Woolf laat die haven tot leven komen in een haast ‘fotografische’ taal. In de andere verhalen uit de bundel wordt op soortgelijke wijze een bepaald deel of aspect van Londen beschreven, elk met zijn eigen sfeer, ook verwijzend naar de grote literatoren die deze stad voorbracht en dia allemaal een deel uitmaken van de literaire stad Londen. The London Scene is de naam van de oorspronkelijke bundeling van de eerste vijf verhalen, maar de titel Geheim Londen past toch beter bij het imago van Virgina Woolf. Prachtig hebbeding verlucht met foto's uit de periode 1931/32!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Londen