Johanna de Waanzinnige

Gelezen door: Kris Borremans (78 boeken)

Citaat: "Verzaakt gij aan de duivel? Verzaakt gij aan de duivel?  Ja, natuurlijk-verzaak-ik-aan-de-duivel! Ik verzáááák! Hoe zou Satan in het licht van de dood mijn bondgenoot kunnen zijn, nadat hij me heel mijn leven gekweld en gemarteld heeft?"

Deze historische roman beschrijft het leven van Johanna van Castilië, later bijgenaamd "de Waanzinnige". Ze is de dochter van de Spaanse koning en wordt uitgehuwelijkt aan de Bourgondische vorst Filips De Schone. Aanvankelijk is ze heel gelukkig maar wanneer haar echtgenoot haar herhaalde malen bedriegt, begint de sfeer helemaal om te slaan. Ze wordt ziek van jaloezie en begint zich soms vreemd te gedragen. Ook de politieke intriges waarin ze verwikkeld raakt, doen haar geen goed. Na de dood van haar ouders en haar echtgenoot komt er een machtsstrijd tussen Johanna en haar zoon Karel. Omdat ze ondertussen reeds ontoerekeningsvatbaar verklaard is (door haar eigen vader!), is ze geen regerende koningin maar zolang ze leeft, blijft het koningsschap van Karel onder een zeker voorbehoud. Uiteindelijk brengt ze ettelijke jaren in eenzaamheid door, opgesloten in een kasteel. Haar zoon Karel, heeft geen medelijden met zijn moeder en komt echt onmenselijk over. 

Elk hoofdstuk wordt vanuit een andere ik-persoon beschreven. Johanna is een zeer bijzonder personage, hoe gestoord ze nu echt was, is moeilijk te bepalen. Er waren immers heel wat politieke motieven om haar ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Een zeer interessant boek.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Fons Mariën (201 boeken)

Joris Tulkens is niet echt een bekend auteur, toch had ik er al een goede historische roman van gelezen. Johanna de Waanzinnige is ook een historische roman, goed gedocumenteerd en opgebouwd, maar heel vlot leesbaar.
Johanna was de dochter van de katholieke koningen Isabella en Ferdinand, ze huwde in de Nederlanden aartshertog Filips (De Schone) en werd de moeder van o.m. Keizer Karel. Haar geschiedenis leest haast als een thriller. Deze historische periode legt ook expliciet de link tussen Spanje en de Nederlanden. Interessante lectuur, alles behalve gortdroge geschiedenis.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: LUSUP (1 boeken)

Citaat: "Eloi, Eloi lamma sabaktani? Mijn God, mijn God, waarom hebt u me verlaten?"

Was Johanna van Castilië waanzinnig of enkel gek van liefde en jaloezie op Filips de Schone, haar echtgenoot? In deze roman krijg je op een originele manier een inkijk in de spelletjes om de macht gedurende in de vroege 16de eeuw.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Spanje