De man die naar Auschwitz wilde

Gelezen door: Claude Bonvin (768 boeken)

Het verhaal speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een jonge Britse soldaat vecht in de oorlog in Noord-Afrika. Hij wordt krijgsgevangen genomen en komt in een werkkamp in Duitsland terecht. Hij moet samenwerken met Joodse gevangenen die het veel slechter hebben dan de Britse krijgsgevangenen. Als je weet dat het kamp in Auschwitz ligt, kan je er al zeker van zijn dat het voor de Joodse gevangenen het einde is. Hij maakt een plan om van plaats te wisselen met een Joodse gevangene. Een waargebeurd en onvoorstelbaar verhaal.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Ann Hendrickx (120 boeken)

Citaat: "Dit, Auschwitz. IG Farbens Buna-Werke, met al de slavenarbeiders erin, was de hel op aarde, dat leed geen twijfel. Ik zag de wreedheden elke dag, maar was niet bij machte er iets tegen te doen. Het was een smet op mijn blazoen en ik kon me er niet bij neerleggen. Zelfs daar, toen ik een krijgsgevangene was, wist ik absoluut zeker dat onze jongens de Duitsers uiteindelijk zouden verslaan en dat wij ooit iemand zouden dwingen zich hiervoor te verantwoorden. Ik wilde de namen van de Kapo's en de SS-officieren die verantwoordelijk waren voor de obsceniteit om me heen. Ik wilde zoveel mogelijk zien. Ik wist dat er op dit alles een antwoord zou komen en dat de rekening ooit zou worden vereffend."

Dit is een getuigenis van Denis Avey, van de gruwel en onmenselijkheid die hij zag in het concentratiekamp van Auschwitz. Tijdens Wereldoorlog II wordt Denis soldaat bij het Britse leger. Na een missie in Noord-Afrika wordt Denis krijgsgevangene en komt hij terecht in een krijgsgevangenenkamp, dichtbij het concentratiekamp van Auschwitz. Denis ziet al gauw dat de Duitsers de Joden op een mensonwaardige manier behandelen. Hij besluit om met een Joodse man van identiteit te wisselen zodat de Joodse man op krachten kan komen en Denis zelf kan zien hoe de toestand in het Joodse kamp is. Wat Denis daar ziet, blijft hem zijn hele verdere leven achtervolgen. Hij schrijft dit boek op latere leeftijd om de waarheid te vertellen over de gruwelijke daden in Auschwitz. Een boek dat je naar de keel grijpt bij het lezen van de wreedheid en onmenselijkheid dat een mens elkaar kan aandoen.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Auschwitz