Echt zien. Literatuur in het mediatijdperk

Gelezen door: Marita Schaukens (137 boeken)

Citaat: "De menselijke verbeelding trekt voortdurend een sluier voor de werkelijkheid; het is de literatuur die die sluier afrukt, paradoxaal genoeg dooor middel van de fictie, het verhaal. Het is de literatuur die de mythe ontmythologiseert, die het clich├ę ongeldig maakt, het gemakzuchtig in goed en kwaad denken in een ander licht zet."

De Nederlander Bas Heijne stelt in zijn essay de vraag of er nog nood is aan literatuur -de roman- in de 21ste eeuw. Een eeuw die bulkt van perceptie en beeldvorming door en in de media, die gebukt gaat onder sombere gedachten van schrijvers en literatuurcritici over de toekomst en de noodzaak van de redding van de literatuur.

Hij zoekt naar oorzaken van die malaise, waardoor literatuur niet meer tot bij de lezer geraakt. Diepte, concentratie, reflectie, complexiteit staan vandaag in contrast met de beweging en de particuliere emotie van de hedendaagse consument. Het is niet eenvoudig literatuur als een vanzelfsprekend goed te zien, als 'meesters' de snelle consumptie hinderen.

In deel 3 geeft Bas Heijne  een lange interpretatie van Couperus' De Stille Kracht (1900) en van  Aifric Campbells De logica van het moorden (21ste eeuw) om vandaaruit de rol van literatuur in het spanningsveld met de werkelijkheid uit de doeken te doen. 

Het is geen gemakkelijke lectuur geweest; altijd is de neiging om zinnen en gedachtegangen te onderstrepen. Maar het doet ongelooflijk deugd om samen met Heijne stil te staan bij het belang van de roman.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: