Mijn naam is legioen

Gelezen door: Stefaan Goossens (3 boeken)

Citaat: "Ik zou wel willen dat het anders was.
Dat is het ook. Je mist iets en verpleegt het"

Menno Wigman is een dichter van het verval. In donkere verzen toont hij een maatschappij vol chatrooms, verpleegtehuizen en massavaccinaties. Wigman is geen dichter van grote verzen, maar van pijnlijke taferelen net om de hoek. Zijn gedichten worden niet bevolkt door helden in sportwagens, maar door mensen in de supermarkt en demente moeders. Zijn observaties van een machteloze wereld drijven hem in deze bundel ook tot introspectie.

Het is niet zozeer de tristesse die aanspreekt in deze magistrale bundel van Wigman, maar het mededogen dat in elk gedicht tot uiting komt. In elke modderplas gloort toch een waterig zonnetje. Hoe jong het jaar ook, Mijn naam is legioen is alvast dé bundel van 2012. Kopen!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: