Vals alarm

Gelezen door: anne-marie dewachter (1055 boeken)

Een schitterend boek, alleen jammer dat het eigenlijk op de realiteit gebaseerd is. Je mag er niet aan denken. Scheiden, daar kijkt niemand meer van op, maar dat kinderen dan zo misbruikt worden is verwerpelijk. Janna en Roderick zijn een 'hot item', hij een bekend en rijk advocaat, zij een HR manager, maar erg afhankelijk van de goedkeuring van haar man. Als ze op een dag thuis komt, ziet ze een bord 'te koop' in de tuin staan. Blijkt dat manlief het huis verkocht heeft en dat zij papieren ondertekend heeft dat ze afziet van alimentatie...dom natuurlijk, maar je vetrouwt je man toch...
Zij komt op straat te staan.
En dan wordt Roderick vermoord... en is zij hoofdverdachte... en wordt haar kind afgenomen en in een pleeggezin geplaatst. Ja, als moeder verdachte is in een moordzaak, kan je je daar nog wat bij voorstellen maar wat zij meemaakt is hallucinant....

Er is in Nederland een wet aangenomen die pleegouders de kans geeft een pleegkind na één jaar te adopteren... en of het kind nou terecht uit huis werd geplaatst of niet, maakt blijkbaar geen ene moer uit. Dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Als pleegmoeder heb ik dit boek met stijgende verontwaardiging gelezen. Oké het is hier ook niet allemaal rozengeur en maneschijn, daar niet van, en mensenwerk blijft natuurlijk onderhevig aan fouten, hoe jammerlijk dat ook is; maar toch....

Vals Alarm, titel van het boek, is een uitdrukking in de pleegzorg die betekent dat een uithuisplaatsing ten onrechte gebeurd is. Dat het de laatste jaren veel vaker voorkomt in Nedeerland is een overreactie op de problemen die er waren toen het lot van een kind een gruwelijke ommekeer kende omdat Jeugdzorg niet ingegrepen had. Sterk boek! De auteur lijkt wel profetische gaven te hebben. Enkele jaren geleden las ik het boek over boeddoping bij topatleten en iedereen dacht toen dat het pure fictie was. Enkele maanden later bleek het pure realiteit.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: