De ongelovige Thomas heeft een punt

Gelezen door: anne-marie dewachter (1055 boeken)

Dit is een handleiding voor kritisch denken. In dit boek bespreken de auteurs de historische en hedendaagse denkbeelden die hun oorsprong vinden in drogredenen, foute intuïtie. Naast parapsychologie, creationisme en psychoanalyse halen ze er ook dingen bij als het geloof in het monster van Loch Ness, complottheoriën, de lijkwade van Turijn en klopgeesten. Ze laten ook zien wat voor truken ons geheugen soms met ons uithaalt en waartoe dat kan leiden. Voor elk wat wils dus.  

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Fons Mariën (201 boeken)

Ondertitel van dit boek is : "Een handleiding voor kritisch denken". Dat had ook kunnen : 'sceptisch denken', want beide auteurs (uit de Gentse filosofische school) stellen zich als sceptici op. Ze hameren op de noodzaak om een aantal fenomenen, theorieën, religies, beweringen e.d. kritisch te benaderen. Ze halen bekende voorbeelden voor de dag van 'hoaxen' (vervalsingen, zoals de beruchte foto van het Loch Ness-monster uit 1934, de paranormale gaven van Uri Geller). Ze benaderen zeer kritsich het fenomeen van de samenzweringstheorieën, zoals de talrijke theorieën over 9/11, verder het geloof in de yeti, de lijkwade van Turijn, het creationisme e.d. Ze baseren zich op grondig onderzoek, ook in de psychologie (zoals de cognitieve dissonantie en zelfbedrog). Ze richten hun pijlen verder op religie en het bovennatuurlijke en verder op het verschil tussen wetenschap en pseudowetenschap (zoals de psychoanalyse). Ten slotte pakken ze ook het pseudo-intellectuele discours van de postmodernisten en figuren als psychoanalyticus Jacques Lacan aan, die vooral uitblinken in nietszeggende maar geleerd klinkende teksten. Daarmee is hun overzicht van bedenkelijke geloofsovertuigingen niet exhaustief (er zijn er bijv. veel op het vlak van alternatieve geneeswijzen), maar de toon is gezet en de lezer heeft ondertussen door hoe onwaarschijnlijke beweringen kunnen aangepakt worden. De toon van dit boek sluit volledig aan bij de groep SKEPP (waarnaar ze ook verwijzen). Alle stellingen die de auteurs in dit boek aannemen worden grondig onderbouwd door talrijke verwijzingen naar publicaties door experten. Dit boek is mij op het lijf geschreven, in de zin dat ik zelf ook een kritisch-sceptische houding heb tegenover zweverige toestanden en onwaarschijnlijke beweringen.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: