De drie musketiers

Gelezen door: Frederik Thomas Verleysen (20 boeken)

Citaat: "'Monseigneur', antwoordde Athos – want te midden van de algemene verwarring was hij de enige die de kalme koelbloedigheid had bewaard die een groot heer past en die hem dan ook nooit verliet – ‘Monseigneur, als de musketiers geen dienst hebben of als hun dienst is afgelopen, wijden zij zich aan drank en spel, en voor hun lakeien zijn ze inderdaad hooggeplaatste officieren.'"

Dumas evoceert in deze overbekende avonturenroman het barokke levensgevoel in het Frankrijk van Lodewijk XIII, gekruid met een flinke dosis hoofse ridderromantiek. D'Artagnan, Porthos, Athos en Aramis nemen het op tegen snoodaard van dienst Richelieu en z’n sinistere trawanten. Als hyperrromantische vertelling illustreert het boek bovendien hoe men in de 19de eeuw de levensintensiteit van vroegere perioden cultiveerde. De drie musketiers is echter bovenal een wervelend en meeslepend epos, vol spanning en humor.

 | Reacties (2)Delen |
2 reacties:
Robin B. op 19 februari 2008:
Prachtig is een woord dat ongelofelijk goed past bij dit boek. Het taalgebruik is soms nogal oubollig, maar aangezien het verhaal zich in een vroegere tijdsperiode afspeelt, namelijk de 17e eeuw, past dit perfect in het kader van deze prachtige roman. De 760 pagina’s die het boek rijk is, komen nogal schrikwekkend over, dit is waarschijnlijk het enige minpunt van het boek. Je wordt echter zo vlug meegezogen in het verhaal, dat je het uiteindelijk spijtig zal vinden dat het boek maar 760 pagina’s telt. Het is daarbij een vloeiend verhaal vol met humor, romantiek en avontuur. Dit laatste is te wijten aan de nogal lichtgeraakte d’Artagnan, die zich in bijna altijd in de nesten weet te werken. Het taalkundig gebruik en de details van de omgeving, het uiterlijk van de personen en de sfeer zorgen dat je als lezer bijna midden in het verhaal zit, dat je als het ware een deel uit maakt van het historisch Frankrijk van die tijd. Toch zorgen de uiterst nauwkeurig details van dit alles niet dat het een langdradig verhaal is. Deze details bevredigen de lezers die almaar meer willen, zoals ook het verhaal beter en beter wordt, naargelang ze het einde aan het naderen zijn. Ook de diepgang van het verhaal mocht niet achterblijven en dit is ook het geval niet. De achtergrond van de personages wordt nauwgezet verteld, zodat de lezer het verleden en dus ook een deel van de personages kent en zo meer diepgang in het verhaal krijgt. Van de heren Portos, Athos en Aramis wordt niet veel van hun verleden vrijgegeven, zelfs hun namen zijn niet echt, het zijn schuilnamen om hun verleden te verbergen. Dit en sommige andere elementen, zoals de mysterieuze Milady en de al even merkwaardige Rochefort, zorgen voor de nogal geheimzinnige sfeer. Dit draagt zoals de vele aspecten bij tot dit prachtige verhaal. Dus als je een boek zoekt dat je nooit meer zal vergeten is dit een perfecte keuze.
E.Berg op 14 januari 2007:
Ik vind het boek echt super! Alleen ik heb even een vraag, ik heb hetzelfde boek tenminste met dezelfde kaft. Maar die van mij is 200 pagina's en de tekeningen zijn klien tekeningetjes die erop zijn geplakt. Kent iemand deze uitgave?

Gelezen door: Elske (66 boeken)

Klassieker.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: