Vita Brevis

Gelezen door: André Oyen (3468 boeken)

Citaat: "Ik moest er achter komen hoe filosofie een liefdespaar uit elkaar nkon drijven . Als je in de ban van een andere vrouw was geraakt, had ik haar waarschijnlijk willen zien. Maar mijn rivale was geen vrouw die ik met het blote oog kon zien, ze was een filosofisch principe."

Jostein Gaarder (1952) werd wereldberoemd met het boek De wereld van Sofie. Het was oorspronkelijk als kinderboek bedoeld, maar werd ook door veel volwassenen gelezen. Het boek is inmiddels in meer dan 50 talen vertaald en in 1999 verfilmd. Tijdens een bezoek aan Zuid-Amerika stuit Jostein Gaarder op een oud handschrift, de Codex Floride genaamd. Het blijkt een brief te zijn, ondertekend door een vrouw die zich Floria noemt en gericht aan de kerkvader Aurelius Augustinus (354-430). Gaarder koopt het manuscript en raadpleegt geleerden om de authenticiteit vast te stellen. Het onderzoek wijst uit dat het een zestiende-eeuwse kopie moet zijn van een ouder origineel. In de herfst van 1995 brengt Gaarder het manuscript voor nadere analyse naar de Vaticaanse Bibliotheek. Als hij later vraagt hoe het ermee staat, antwoordt het Vaticaan dat men nooit een Codex Floride heeft ontvangen.

Gelukkig had Gaarder een fotokopie gemaakt. De brief van Floria aan Augustinus vormt de feitelijke inhoud van Vita Brevis en wil eigenlijk een weerwoord vormen op het boek Bekentenissen van Augustinus. Augustinus had -voor hij zich tot het christendom bekeerde- een relatie met Floria en zij kregen samen een zoon. Floria, die zelf geen christen is geworden, wil weten waarom Augustinus zich van haar heeft afgekeerd. Zij leest hem flink de levieten omdat hij zich heeft laten overdonderen door zijn moeder, die een andere vrouw voor hem in gedachte had en vooral omdat hij door zijn honger naar macht in de kerkelijke hierarchie haar, zijn grote liefde, heeft afgezworen.

Vita Brevis is een liefdesgeschiedenis en een filosofisch traktaat in een. Het is een intrigerende confrontatie tussen denkwijzen en werelden. Moet je, net als de klassieken, kiezen voor het leven in het heden, omdat dat de enige wereld is waarvan je zeker kunt zijn, of moet je, zoals de christenen, alle hoop vestigen op een bestaan na de dood en de materiële wereld vergeten? Een origineel en feministisch protestschrift gericht aan de leider van een vrouwonvriendelijk instituut.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Argentina