Religie voor atheïsten

Gelezen door: Christophe Robbe (12 boeken)

Citaat: ""Waarom kun je niet volmaakter zijn ?", is de woedende vraag die achter het merendeel van seculiere ruzies schuilgaat. Om te voorkomen dat we elkaar onze in duigen gevallen dromen voor de voeten werpen, zijn de godsdiensten zo verstandig geweest ons engelen te geven om te aanbidden en geliefden om te verdragen."

Atheïsten moeten de methodes overnemen van de godsdiensten die ze bestrijden, want deze methodes hebben in de loop van de geschiedenis meer dan hun nut bewezen. Een knap uitgewerkt idee, en eigenlijk ook een boek voor doordenkers. Zoals altijd maakt de Botton op glasheldere wijze duidelijk wat hij bedoelt. Maar "pur sang" atheïsten genre Richard Dawkins laten deze eye-opener best wel links liggen.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: