De Omweg

Gelezen door: Agnes Poesen (291 boeken)

De omweg vertelt het verhaal van een Nederlandse docente, werkend aan een proefschrift over de dichteres Emily Dickinson. Zonder haar man en ouders hiervan in kennis te stellen trekt ze zich terug in een huisje in Wales. Als lezer moet je alert blijven want de schrijver maakt je maar met mondjesmaat deelgenoot van de redenen van haar plotse vertrek. Je verneemt niet eens haar naam, je verneemt wel de reden van haar ontslag als docente, dat ze kampt met een ziekte, dat ze verkiest te leven in isolement. Verrassend genoeg staat ze zich wel het contact met een plaatselijke jonge man toe.

Het is een raadselachtig maar ook sfeervol boek. Als lezer begrijp je soms pas na een 100 tal bladzijden wat het verband is tussen ogenschijnlijk onbelangrijke info; zoals het verband tussen haar naam en het niet eten van lamsvlees. In het boek zitten tal van thema’s verwerkt zonder dat ze expliciet benoemd worden. Maar de natuur, het gebrek of de onmogelijkheid tot communicatie, kinderloosheid, homoseksualiteit, ziekte, dood zitten er wel degelijk in vervat. Het is een mooi boek dat zeker bij een tweede lezing nog meer tot zijn recht zal komen daar de schrijver de lezer wel een erg belangrijke rol naar invulling heeft toegekend!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: wales