Het kwaad van Elena

Gelezen door: Agnes Poesen (291 boeken)

Ik was al een fan van deze schrijfster na het lezen van het boek De weduwen van de donderdag en ben het nog meer na het lezen van de prachtige, uitstekend geschreven roman Het kwaad van Elena. Beiden boeken zijn evenwel niet met elkaar te vergelijken.

Het kwaad van Elena oogt met zijn 151 pagina’s maar een kleine roman, maar de schrijfster bewijst dat de dikte van een boek niet gelijk staat met de impact die een boek op een lezer kan hebben. Je leest het boek op één dag makkelijk uit, maar de inhoud blijft nog dagen nazinderen, zeker als je in je kennissenkring Parkison patienten hebt.
Het is ongelooflijk hoe Claudia Pineiro zich zo heeft kunnen inleven in de leefwereld van een Parkinson patiënt, het lijkt wel of je als lezer meevoelt met het hoofdpersonage, haar verval, verbittering, opstandigheid, trots en eenzaamheid.

Daarnaast krijg je als lezer te maken met het gegeven dat een mens zijn gedachten als echte feiten gaat zien, die op hun beurt dan “de waarheid” gaan uitmaken en een geheel eigen leven gaan leiden, totaal los van de realiteit. Voor mij persoonlijk één van de allerbeste boeken die ik de afgelopen jaren mocht lezen en het zal zeker in mijn persoonlijke top tien opgenomen worden.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: