Parijs na de bevrijding - 1944-1949

Gelezen door: Lodewijk Nollet (24 boeken)

Citaat: "Niemand was tevreden, behalve de mensen die hadden geprofiteerd en ermee weg waren gekomen. De epuration ging te ver en tegelijk niet ver genoeg. Dat men er niet in slaagde een aantal van de grootste criminelen te berechten, met name degenen die verantwoordelijk waren voor de deportatie van Joden, en bovendien probeerde de geschiedenis te herschrijven en het verleden definitief af te sluiten, zou in de komende jaren nog veel voor problemen zorgen. Meer dan een kwarteeuw later begon een nieuwe generatie de beschamende geheimen van de Vichy-jaren op te diepen. "

Bijzonder sterk staaltje geschiedschrijving, veelzijdig, met een groot moreel gezag geschreven. De auteurs diepen de collaboratie uit, de epuratie, de schaamte, de na-oorlogse politieke impasses tussen de gaullisten, socialisten en communisten, maar ook het bloeiende culturele leven in Parijs vlak na de bevrijding. Topklasse.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: