Nemesis

Gelezen door: Agnes Poesen (291 boeken)

Het verhaal in de roman Nemesis speelt grotendeels in de jaren veertig van de vorige eeuw in New Jersey, meer bepaald in Newark. De oorlog woedt voelbaar. Alle gezonde jonge mannen vechten aan het front. Door een oogafwijking is de 23 jarige Bucky Cantor niet weerhouden voor de dienst. In de zomer van 1944 breekt in de joodse gemeenschap in Newark een polio-epidemie uit. Bucky Cantor, sportleraar, is gedurende de vakantie verantwoordelijk voor het toezicht op het speelterrein. Hij is verbijsterd als er onder de aan “zijn” hoede toevertrouwde kinderen slachtoffers vallen.

Op aandringen van zijn verloofde vertrekt hij naar het zomerkamp waar zij werkt en iedereen nog goed gezond is. Hij wordt geplaagd door wroeging en heeft enorme spijt van zijn vertrek uit Newark. Als ook op het zomerkamp polio- slachtoffers vallen en hij persoonlijk besmet blijkt te zijn, worstelt hij zijn hele verdere leven met de gedachte dat hij verantwoordelijk is voor de verspreiding van de besmetting.

Voor mij was dit het eerste boek dat ik van deze schrijver las. Bij verdere verdieping kwam ik tot de bevinding dat de heer Roth een zeer productieve schrijver is. Ook kon ik uit verschillende recensies opmaken dat de meningen over zijn jongste roman niet unaniem lovend zijn. Wat mij betreft is het boek Nemesis een goed geschreven roman. Niet echt origineel ook niet sterk vernieuwend maar echt wel goed. De roman kent goed uitgewerkte personages, geeft het tijdsbeeld als ook de sfeer van de jaren veertig goed weer. De angst, de onwetendheid over de ziekte polio, het lijden van de slachtoffers en hun familie, de machteloosheid, het zoeken naar de zondebok alsook de vraag die menigeen zich stelt: “als er een god bestaat hoe kan hij dit dan toelaten” voel je als lezer echt heel goed aan.

Sterk is eveneens de gehanteerde vertelstijl, het duurt namelijk even voor je door krijgt wie hier aan het woord is en vanuit welk perspectief hij spreekt. Als dit dan één van de mindere werken van deze schrijver is, ben ik vast besloten de als goed of zeer goed beoordeelde werken zeker te gaan lezen.

 | Reacties (1)Delen |
1 reacties:
Norbert De Meyer op 29 februari 2012:
Snertverhaal uit een onwezenlijke wereld. De hoofdrolspeler is de perfectie in eigen persoon en zijn entourage (moeder, dokter, vrienden en vriendinnen, onder wie zijn verloofde!) is in hetzelfde bedje ziek. De Tweede Wereldoorlog wordt als een akkefietje, een computergame afgehaspeld en iedereen zit er naar te snakken om eraan te mogen deelnemen. Zo braafjes, zo gezapig. Er zit geen greintje vaart in. Roth slaagt er zelfs niet in een gevoelige seksscène te beschrijven. Natuurbeschrijvingen uit een schoolopstel. De stijl is kinderachtig en verlept als een krop sla. In het slothoofdstuk probeert hij de eer te redden en gewichtig uit te halen met filosofisch getinte gedachten. Nee, ik laat me niet in de luren leggen, ook al heet de schrijver Philip Roth. Overbodig.

Gelezen door: Erwin Goegebeur (2 boeken)

Deze nieuwe roman van Philip Roth beschrijft de gevolgen van een polio-epidemie voor enkele personen en hun hechte gemeenschap in de zomer van het oorlogsjaar 1944.
Net als Alleman of Exit Geest (over ouder worden, sterven) is Nemesis opnieuw aangrijpende literatuur over getroffen worden door ziekte, noodlottig toeval en de impact op het leven. Het vergt weinig verbeelding om de polio-epidemie uit 1944 te vertalen naar hedendaagse ziektes zoals kanker of aids.
Het gissen naar oorzaken, het niet kunnen genezen, de onvermijdelijke existentiële en religieuze vragen, de invloed op het sociale leven, de eenzaamheid van wie ziek wordt. Verstillende roman, scherpe taal (in een goede vertaling) en meer vragen dan antwoorden...

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: