Wildernis

Gelezen door: Bart Verdeyen (642 boeken)

Citaat: "'We moeten hier weg,' zei de vrouw. 'Nu.' De twee links van haar knikten onmiddellijk, voor één keer eensgezind door hun paniek, hun ogen donker en groot. Rechts van haar een lichte aarzeling, toen een derde knik. 'Wat doen we met...' 'Met wat?' '... Wat doen we met Alice?' Een akelige stilte. Het enige geluid was het ruisen en kraken van de bomen die op hun gespannen kringetje van vier neerkeken. 'Alice heeft dit over zichzelf afgeroepen.'"

De firma BailetTennants heeft voor enkele van zijn personeelsleden een survivaltocht door een Australisch wildpark geregeld. Vijf mannen en vijf vrouwen zullen in aparte groepen een uitgestippeld traject volgen dat hen na enkele dagen op hun eindbestemming moet brengen. De vrouwen vertrekken het eerst omdat de baas van de firma een uur te laat op het vertrekpunt aankomt. Het groepje van de mannen werkt verder zonder problemen de tocht af en komt voor de tijdsgrens versteken is als eerste op hun bestemming aan. Ze voelen zich euforisch en wachten in een busje op de vrouwen. Ze komen echter pas uren later aan. Eén vrouw is achtergebleven in de Australische wildernis. Aaron Falk is agent bij de federale politie. Hij wil zo snel mogelijk de vermiste vrouw, Alice Russell, terugvinden en ondervragen. Ze is namelijk betrokken bij een onderzoek naar fraude bij de firma BaileyTennants. Ze stond op het punt om cruciale informatie te overhandigen die de politie nodig had om de firma in staat van beschuldiging te stellen. Tijdens de survivaltocht verdwalen de vrouwen in de wildernis. Er ontstaan conflicten over de manier hoe ze uit de problemen moeten komen. Uiteindelijk loopt het volledig uit de hand. Spectaculaire thriller met een boeiende dynamiek. Terwijl het verhaal verteld wordt vanuit het standpunt van de reddingswerkers en de politie, wordt bijna elk hoofdstuk afgesloten met een fragment uit de trektocht zelf. Deze werkwijze zorgt voor een zeer spannende opbouw. Vroeg of laat komt hier een filmversie van!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: