Mijn Egypte

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "Ik voel sympathie voor al mijn personages. Ik probeer een slecht persoon echter niet belangrijk te maken, omdat ik me niet in staat voel zo iemand recht te doen; dergelijke personages blijven dus enigzins marginaal."

Nagieb Mahfoez ( 1911- 2006), een Egyptisch schrijver die reeds vanaf de jaren vijftig van vorige eeuw een gezaghebbende figuur in de Arabische literaire wereld was, kreeg pas in 1988 een internationale doorbraak, toen hij de Nobelprijs Literatuur kreeg toegekend.

Nadat hij de Nobelprijs had gekregen werd er door fundamentalistische moslims een fatwa uitgesproken waarin hij tot afvallige werd verklaard, waardoor het legitiem zou zijn om hem te doden. Ook al vindt Nagieb Mafoez zelf dat cultuur een machtsfactor is, hij heeft het moeilijk met elke vorm van fanatisme. Toch werd hij verschillende keren het slachtoffer van fanatisme. In 1994 werd hij door een jonge moslimfundamentalist aangevallen en levensgevaarlijk gewond. De verwondingen waren zelfs van die aard dat hij opnieuw met behulp van ergotherapie moest leren schrijven.

Rond deze schrijver, die onder andere de Marokkaanse schrijver en filosoof Tahar Ben Jelloun erg moet beïnvloed hebben, stelde uitgeverij De Geus een boeiende biografie samen. Er zijn bijdrages van Lieve Joris, Richard van Leeuwen, Mohammed Salawy en Nagieb Mahfoez zelf. Het laatste deel van dit boek bestaat uit de dankrede die de laureaat schreef ter gelegenheid van de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur. Het is een zeer geëmotioneerde oproep tot vrede en verdraagzaamheid en uiting van respect voor diegenen die daar aan werken.

Natuurlijk wordt ook het lief en leed van Egypte op een gepaste manier uit de doeken gedaan. Mijn Egypte is een zeer mooi en informatief werk over een groot schrijver uit de hedendaagse literatuur. De teksten worden zeer sfeervol afgewisseld door de zwart-witfoto's van Gilles Perrin, die juist die Egyptische mensen fotografeerde die de kern uitmaken van het werk van Nagieb Mahfoez.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: