De barmhartige terroriste

Gelezen door: André Oyen (3544 boeken)

Citaat: "Het voornaamste punt was of ze al dan niet van mening was dat het hele verziekte maatschappelijk bestel op de helling moest, dat de bestaande structuren met wortel en tak moesten uitgeroeid, definitief. Er was behoefte aan een radicale aanpak. En Alice zag een landschap voor zich waar niets meer overeind stond, een kale woestenij waar alleen nog wat bleke as overheen. Ja. Het verrotte systeem vernietigen om de weg vrij te maken voor iets beter. Voor een nieuwe maatschappij."

Dorris Lessing beschrijft erg helder het leven van een klein groepje Londense revolutionairen, die neigen naar het communisme, maar tegelijkertijd ontzettend graag de IRA zouden willen helpen en het systeem omverwerpen. Het is een chronologisch verhaal geschreven vanuit het oogpunt van een vrouw, Alice, dochter uit een burgerlijk middenstandsgezin, welke achtergrond ze nog niet los kan laten.

De barmhartige terroriste situeert zich in een kraakpand in Londen, een groot huis met dichtgecementeerde toiletten en een komen en gaan van inwoners. De bewoners leven er tussen hun eigen afval, tot Alice en Jasper hun intrede maken. Omwille van Jasper zijn ze bij Alice haar moeder buiten gevlogen. Terwijl Jasper de onduidelijke leider van de ‘commune’ wordt, ziet Alice het als haar doel het kraakpand bewoonbaar te maken en hierdoor (onder andere) alle ongewilde aandacht van de buurtbewoners en de politie te ontlopen.

Alice gedraagt zich als "een huissloofje dat al het vuile werk opknapt" en die de sociale opvang voor iedereen wordt. Als lezer vraag je je voordurend af waarom ze absoluut van het huis een thuis wil maken, want dank of waardering moet ze niet verwachten.
Naarmate de revolte grimmiger wordt, wordt Alice door de groep meer uitgestoten, want ze toont haar ware aard van activiste te weinig en ze heeft ook geen uitgesproken politiek karakter.

Lessings beschrijving van deze jonge revolutionairen roept bij de lezer een gemengd gevoel op van sympathie en afgrijzen. Het boek bracht mij totaal in verwarring, omdat je met mensen van vlees en bloed wordt geconfronteerd die jouw vrienden hadden kunnen zijn.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: