Atheïsme als basis voor de moraal

Gelezen door: Fons Mariën (201 boeken)

Dirk Verhofstadt staat bekend als een militant atheïst. Hij stelt vast dat veel wetenschappelijke disciplines evenals het recht en de biologie zich gedurende de geschiedenis konden ontdoen van de religie als basis. In dit boek wil hij aantonen dat de moraal zonder god kan, en dan zelfs beter, hoogstaander wordt. In deze zin gaat hij lijnrecht in tegen de bewering (die teruggaat op Dostojevski) dat "zonder god alles toegelaten is". In feite toont hij aan dat een aantal morele regels ouder zijn dan de ons bekende monotheïstische godsdiensten. Hij benadrukt dat in de zgn. "openbaringen" of "heilige teksten" van die godsdiensten veel tegenstrijdigheden zitten, met inclusief oproepen tot geweld. Verhofstadt toont ook aan dat historisch gezien die godsdiensten ook verantwoordelijk zijn voor veel gewelddaden. Zo is er altijd een vijandigheid geweest tegen ongelovigen, andersgelovigen en ketters. Hij onderzoekt in een hoofdstuk kritisch de zgn. godsbewijzen en verder de verschillende morele systemen. Daarbij valt op dat hij geïnspireerd is door het denken van Immanuel Kant over moraal (de 'categorische imperatief'). Belangrijk is dat hij zelf tien morele regels opstelt die hij superieur acht aan de tien geboden van het christendom. Belangrijk hierbij zijn onder meer de uitbreiding van de morele kring tot dieren en alle leven op de planeet. Belangrijke begrippen voor hem zijn verder de emancipatie en de zelfbeschikking van de individuele mens. Strijd tegen het (onnodige) lijden in tegenstelling tot verheerlijking van het lijden zoals in het christendom is een andere rode draad in zijn denken omtrent moraal. Dirk Verhofstadts boek is heel leesbaar en boeiend en de auteur probeert in geen geval de lezer te overbluffen met moeilijke woorden en eruditie. Integendeel, dit boek brengt de leek veel bij over het denken over godsdienst, moraal en secularisme.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: