Lof der Zotheid

Gelezen door: VDM (1 boeken)

Citaat: ""Niets is dwazer dan wijs te zijn op het verkeerde moment.""

Deze lofrede over zotheid wordt beschouwd als een van de klassiekers uit de literatuurgeschiedenis. Ik ging dan ook op zoek naar wat dit boek zo’n uniek en prijzenswaardig boek maakt. En dat werd me al vrij snel duidelijk. Om te beginnen is er het satirisch karakter van het boek. Je moet het lezen binnen z’n tijd. Het humanisme bloeit in onze contreien. De kerk barst van de corruptie, vorsten trekken te veel macht naar zich toe, maar de drukpers is zopas uitgevonden en daar wordt van geprofiteerd. Allerhande boodschappen worden Europa ingestuurd op papier. Lof der Zotheid’s verhaal is niet anders.

Ten tweede is de manier waarop de schrijver z’n boodschap overbrengt revolutionair en stijlvol. In zijn boek personifieert hij zotheid als een vrouw, die hij de maatschappij laat bekritiseren. Slimme zet, zo zet hij de schuld van zich af. Velen zullen niet tevreden zijn geweest met z’n commentaar. Zeker de kerk niet, wetende dat Erasmus lang dienst heeft gedaan in een Augustijenabdij. Vervolgens schrijft hij een lofrede uit met aandacht voor taal en elegantie. Het boek loopt over van de verwijzingen naar klassieke schrijvers.

Ten slotte blijft de lezer attent, omdat hij voortdurend voor zichzelf moet opmaken of Erasmus nu schrijft wat hij bedoelt of ironisch is. Het lezen is een zoektocht naar zijn bedoeling. Dat het boek voor ophef zorgde, was dan ook te verwachten. Het was medeverantwoordelijk voor de reformatie, waar de humanisten zo naar streefden. Het wordt dan ook terecht een mijlpaal in de literatuurgeschiedenis genoemd.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: