Het zwart-wit denken voorbij

Gelezen door: Fons Mariën (201 boeken)

In zijn boek ‘Het zwart-wit denken voorbij’ wil de Nederlandse historicus P. C. Emmer naar eigen zeggen “een bijdrage aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie” (ondertitel) brengen. De auteur is emeritus hoogleraar Europese expansie en migratie aan de Universiteit Leiden. Het ‘zwart-wit denken’ in de titel gebruikt hij in de gebruikelijke zin, niet verwijzend naar huidskleur. Hij probeert vooral over deze drie onderwerpen een historisch correct en genuanceerd verhaal te brengen. De laatste jaren merkt hij meer en meer dat er vanuit politiek correcte hoek publicaties verschijnen die bijv. over slavernij gaan en die vooral als doel hebben het blanke schuldgevoel te vergroten (of som op te roepen tot herstelbetalingen). P.C. Emmer merkt op dat deze studies niet altijd historisch correct zijn en dat een genuanceerde weergave van de feiten niet altijd geappreciëerd wordt.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: