Kinderroof & Bijzang

Gelezen door: André Oyen (3206 boeken)

Citaat: "Ik liep de liefde in/ viel in een slangenkuil/ Kinderroof puur sang/ een volle krabbenmand/"

Brigitte Spiegeler (1971) is advocate en heeft met een partner een eigen kantoor, zij debuteerde als dichter in 2015 met de bundel Krijgskunst. Kinderroof & Bijzang (2018) is haar tweede gedichtenbundel. Zij is daarnaast actief als beeldend kunstenaar en fotograaf; kunstexpressies waarmee zij sinds 2013 naar buiten treedt. Haar nieuwe gedichtenbundel Kinderroof & Bijzang gaat over de meest uiteenlopende onderwerpen en telt 69 gedichten,die zijn ondergebracht in vijf afdelingen: Kommos, Reidans, Changement, Contrepasso, Hamartia. Het lijken bedrijven die voorzien zijn van titels ontleend aan het klassieke theater – en toneeljargon. Toch kan ik persoonlijk daar weinig of niets van terug te vinden. Er is bijvoorbeeld geen sprake van een climax of een catharsis. Sommige termen verwijzen wel naar toneel (changement) of klassiek drama (contraposso en hamartia), maar enig verband met de inhoud van de gedichten apart is er niet. Misschien ervaart elke lezer dit anders en dus is het aan hem of haar om te beslissen of en in welke mate er een verband bestaat tussen de titels van de vijf bedrijven en de daarin gegroepeerde gedichten. Deze poëzie heeft een zeer eigen karakter en is qua vorm moderne poëzie die eveneens afrekent met de traditionele hang naar natuur en aan liefde ontleende beeldspraak en conventies. Het taalgebruik van de dichter verbindt ongebruikelijke woordcombinaties en absurdistische woordassociaties die bij de lezer enerzijds verwarring en vervreemding oproepen en anderzijds een schok of reflectie teweeg brengen. De gedichten schuwen wat inhoud betreft, de grote maatschappelijke problemen niet waarmee op grote en kleine schaal geworsteld wordt. De poëzie van Brigitte Spiegeler is complex en niet altijd even toegankelijk en begrijpelijk. De band tussen individuele en algemene behoeften staat zeer duidelijksteeds onder druk. Het is zijn totaliteit wel een sterke doorleefde bundel!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: