Het verhaal van het verloren kind

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "‘Wat leefden we in een chaos, wat spatten er veel fragmenten van onszelf weg, alsof leven een uiteenspatten in scherven was.’ "

In het slotdeel van de Napolitaanse tetralogie Het verhaal van het verloren kind, heeft de volwassenheid en naderende ouderdom van de in een volksbuurt opgegroeide vertelster Elena ("Lena') en haar vriendin Rafaella ("Lila') tot onderwerp. Dit tegen het decor van het gecorrumpeerde Italië van de jaren 1980 tot 2005. Lena is een gevierd schrijfster, Lila heeft als computerprogrammeur een eigen bedrijf. Lena verlaat haar man voor Nino en gaat vlak boven Lila in hun oude stadswijk wonen. Ze krijgen elk een dochter en stallen hun kinderen bij elkaar. De complexe vriendschap wordt op het eind nog toegespitst omdat Lila's dochter Tina spoorloos verdwijnt (titel). Lena vraagt zich af of Lila, net als in haar kindertijd stiekem een boek schrijft. Lila verdwijnt nadat Lena een succesvolle novelle over hun vriendschap publiceert. Elena heeft gestudeerd, is getrouwd, naar Florence verhuisd, heeft kinderen gekregen en is inmiddels een gevierd schrijfster. Lila is er daarentegen nooit in geslaagd los te komen van haar geboortestad. Ze is weliswaar succesvol ondernemer geworden, maar haar succes heeft haar dichter gebracht bij de vriendjespolitiek, het chauvinisme en de georganiseerde criminaliteit die de buurt in hun greep houden.De wijk lijkt hetzelfde, maar oude vrienden stralen onderhuidse spanningen uit. De Solara's zijn overal binnengedrongen: in haar familie, in die van haar vrienden. Alleen Lila beweert boven ze te staan.

Tegen de achtergrond van een verleidelijk en gevaarlijk Napels en een wereld die voortdurend verandert, kan de lezer in vier delen het verhaal van Elena’s en Lila’s levenslange vriendschap volgen. De auteur toont heel treffend het grote contrast tussen de intellectuele ontwikkeling van Elena en de ontwikkeling van de overlevingsmechanismen van Lila aan ot. Het drijft dan ook hun relatie op de spits. Beiden hebben op hun eigen manier geprobeerd aan ‘de wijk’ te ontsnappen, aan de grauwheid, het geweld, het keurslijf en de moeilijk te verbreken banden. Ze bewonderen en verafschuwen elkaar erom, staan elkaar bij, botsen en drijven weer uiteen. Op de achtergrond ontvouwt zich ondertussen de geschiedenis van het naoorlogse Italië. De Napolitaanse tetralogie is te vergelijken met films als 'Novecento' en 'La meglio gioventù'.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Jeanne Tielen (151 boeken)

Dit is het 4de Napolitaanse boek van Elena Ferrante. De schrijfster die een schrijver blijkt te zijn. Het verhaal komt nochtans heel vrouwelijk over. Maar het is eentonig. De vriendschap van Elena en Lila, die ondertussen volwassen zijn, kabbelt voort met zijn ups en vele downs.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Napels