De stille kracht

Gelezen door: Sarah Verhassselt (7 boeken)

Citaat: "Op het fondament van de vuurtoren zetten zij zich, zagen uit naar de zee, en luisterden naar de verte. Prauwen, spookachtig, met zeilen als nachtvogels, gleden in het kanaal, met het zeurige zingen der vissers. Een weemoed van levensgelatenheid, van kleine wereld en kleine mensen, waarde om onder de sterretintelluchten, waar, mystiek, het Zuiderkruis opdiamantte, of, Turks half, de maan soms hoornde. En boven die weemoed van zeurzingende vissers, wrakwankele prauwen, van kleine mensen onder aan de kleine glimptoren, dreef een grondeloze immensiteit: luchten en eeuwige lichten. En uit de immensiteit dreef het onzegbare aan, als het bovenmenselijke goddelijke, waarin al het klein menselijke verzonk, versmolt."

Nederlands-Indië eind 19e eeuw. Een groepje gecultiveerde Nederlandse kolonisten ondervinden steeds meer weerstand van de plaatselijke bevolking. Maar deze weerstand is haast onaantastbaar, het is een vreemde atmosfeer, een haast onzichtbare wand die zich opgetrokken heeft tussen Nederlanders en Indiërs.

Dit boek roept een mysterieuze sfeer op die doordrongen is van geheimen en cultuurverschillen. De Nederlandse personages gaan hierbij stilaan ten onder aan hun koloniale handelsgeest. Het boek is in die zin vergelijkbaar met Max Havelaar van Multatuli, maar het is tegelijkertijd ook veel geraffineerder qua taalgebruik en psychologie.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: anne-marie dewachter (1055 boeken)

Dit is een van die prachtige beschrijvende boeken van Couperus, weltschmerz op zijn hoogtepunt. Het speelt zich af in Nederlands-Indië, waar geloof in bovenmenselijke krachten leeft onder de inheemse bevolking, die daarin de kracht vindt om zich te verzetten tegen de Nederlandse kolonisator. Kassian toch....

Ook het televisiefeuilleton, in de jaren '70 van de vorige eeuw, herinner ik me levendig. We waren geen tv-kijkers, maar dit wilden we niet missen. Het gaf ons een idee van de wereld waarin onze oud-oom Gerard zo vele jaren had geleefd.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: