Ik draag je in mijn hart

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "Hij zegt weleens de stomste dingen
Hij redeneert soms als een klont
Maar dat vergoedt hij met zijn zingen
En andere bevredigingen
Mijn metgezel, mijn trouwe mond
Drs P "

Poëzie is een genre dat de modale lezer niet altijd aanspreekt. Daarom tracht men poëziebundels ook naar een groot publiek toe aantrekkelijker te maken, door rond thema's te werken. Liefde doet het altijd goed en ook vriendschap ligt heel wat mensen bijzonder na aan het hart. Henk van Zuiden stelde uit de Nederlandse poëzie een hele mooie selectie samen die heel wat mensen zou kunnen aanspreken.
Naast een heel schare van bekende namen zoals Ida Gerhardt, Jacob Israël de Haan, Albert Verwey, Alice Nahon, Simon Vestdijk, Eddy van Vliet enzovoort, is er ook aandacht geschonken aan minder gekende dichters. Het begrip vriendschap overstijgt in deze bundel de traditionele normen en dat is natuurlijk heel verfrissend. Alle mogelijke vormen van vriendschappen tussen mensen, heteroseksueel of homoseksueel, zijn hier in mooie poëzie terug te vinden. Sommige dichters haten bloemlezingen omdat altijd voor dezelfde gedichten wordt gekozen. Ook in deze bundel zitten herkenningsfactoren zoals De vriend van Anton van Duinkerken, Pad naar mijn vriend van Fernand Floorizoone, Heb mij lief, Gelijk ik ben van Jacqueline E. van der Waals enzoverder. Persoonlijk vind ik dit als lezer helemaal niet storend. Integendeel, het is net alsof je een oude vriend of vriendin terugziet!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: