Vingerafdrukken

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "Ik denk dat poëzie iets is als vingerafdrukken op het venster, waarachter een kind dat niet kan slapen te wachten staat op dag. Uit aarde komt nevel,

uit verdriet een soort ach. Wolken zorgen voor vijfentwintig soorten licht. Eigenlijk houden ze het tegen. Tegenlicht."

Persoonlijk hou ik enorm veel van buitenlandse poëzie met heel veel lyriek en ook barokke taal. Toch is en blijft Herman de Coninck Dé dichter bij uitstek. Ik volg hem reeds van toen hij nog in eigen beheer uitgaf en ik moest bijjobben om zijn bundels te kunnen betalen als scholier. De gedichten die hij schreef, had ik eigenlijk willen schrijven: grappig, emotioneel, intellectueel... Het hoorde allemaal bij hem.

De laatste bundel die Herman voor zijn plotse dood drukklaar maakte en postuum verscheen was Vingerafdrukken. Ik koester dit kleinnood dubbel omdat ik het van een heel bijzonder iemand cadeau kreeg. Dit werk lijkt wel een testament. Iemand die Herman én zijn werk goed kent vindt er zijn poëtische en persoonlijke vingerafdrukken in terug.

Herman had een mooie taal, soms ietwat aarzelend, dan weer fel of jubelend. Ook hier weet hij weer heel treffend beelden op te roepen. Dingen en mensen te strelen en te eren. Door deze bundel is Herman voor mij altijd blijven leven.

 | Reacties (1)Delen |
1 reacties:
Dennis P. op 12 januari 2009:
Fantastisch dichter.