Goddeloos

Gelezen door: Bart Verdeyen (585 boeken)

Citaat: "Eddy hief zijn handen. "En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken." Christenvrienden, de antichrist zal tot u spreken. Wees samen met mij getuige van deze blasfemie.
Hazelius probeerde de woorden over zijn lippen te krijgen. Op de achtergrond flakkerde de brandende Isabella, met grote vlakken en zuilen van vuur die de lucht in spoten en zich verspreidden, en zijn woorden werden overstemd door een reeks scherpe knallen."

De grootste deeltjesversneller ooit gebouwd, diep in een berg in Navajogebied in Arizona, moet de Amerikaanse regering inzicht geven in het geheim van het ontstaan van alle leven: The Big Bang. Sommige religieuze groeperingen spreken echter van godslastering. De Big Bang is immers in strijd met de scheppingsleer.

Wyman Ford, ex-CIA, moet infiltreren in het 'Isabella-project' om uit te vinden welk geheim de wetenschappers verbergen. Dit project heeft de belastingbetalers zeer veel geld gekost en heeft tot nu toe weinig opgeleverd.

Douglas Preston schetst hier een zeer actueel beeld over de problematiek van de scheppingsleer. Spannend en mysterieus tot de laatste bladzijde.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: