Het Laatste Testament

Gelezen door: Bart Verdeyen (611 boeken)

Citaat: "Ik, Abraham, zoon van Terach, heb ten overstaan van de rechters, als volgt plechtig verklaard. Het land waar naar ik mijn zoon heb geleid, om hem de Almachtige Naam te offeren, de berg Moria, dit land is een bron van twist geworden tussen mijn twee zonen. Laat hun namen hier zijn vastgelegd als Isaäk en Ismaël. Zo heb ik verklaard ten overstaan van de rechters, dat ik de berg als volgt zal nalaten..."

Na de val van Saddam Hussein wordt het oudheidkundig museum in Irak geplunderd. Talloze onbetaalbare schatten verdwijnen in de vergetelheid. Onder deze verdwenen items bevindt zich een kleitablet uit de tijd van de aartsvader Abraham waarop zijn testament beschreven staat. Wie van zijn zonen erft de berg Moria? Zowel christenen, Joden en islamieten hebben hier belang bij. Wie het kleitablet in handen krijgt, is niet meer zeker van zijn leven. Een spannend verhaal waarin de geschiedenis van het ontstaan van het Oud Testament wordt belicht.

Zeer actueel wat de problematiek tussen Israël en de Palestijnen betreft.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: