Onze Oom

Gelezen door: Dennis P. (770 boeken)

Citaat: "Ze weet één ding zeker: zolang ze zingt, kan haar niets gebeuren. Daarom zingt ze door. Zelfs als ze nog nauwelijks adem overheeft. En ze weet nog iets: ze mag haar ogen niet opendoen. Als ze haar ogen te vroeg opendoet, zal er iets vreselijks gebeuren."

Onze Oom is een epos over moraal en de prijs die men er voor moet betalen.
Wanneer de majoor een kind in huis neemt wiens ouders hij doodde, loopt het allemaal mis. Er wordt gezocht naar bescherming die er niet is en men probeert de leemte ervan op te vullen met acties. Fluiten, bijvoorbeeld. De kleine Lina wordt groot en ontspringt geen dans. Ze moet het leven leiden dat voor haar is uitgestippeld. Een pad van verderf.

Niet Grunbergs beste, maar het toont een nieuwe weg die hij probeer(de/t) in te slaan.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Marc Dilliën (135 boeken)

Citaat: "Ze heeft het hier goed.Ze wordt niet geslagen zoals sommige huishoudsters.Zewordt ook niet aangerand, zoals andere huishoudsters.Dan zijn er nog de huishoudsters die zowel geslagen als aangerand worden.Nee, ze heeft het hier uitstekend."

Een geweldig boek omdat Grunberg weer helemaal op dreef is op zijn zeer specifieke wijze: inktzwarte humor, personages die figureren in een samenleving waarin zij niet passen, waarin zij vreemde, naïeve schepselen blijven maar vooral die prachtige stijl, die taal die Grunberg nu eenmaal Grunberg maakt.
Velen moeten hem niet, anderen verorberen hem totaal, misschien is het wel het noodlot van grote kunstenaars om de goegemeente te verdelen.
Mij hoefde hij niet meer te overtuigen, eens te meer bevestigt hij zijn kwaliteiten. 

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: