Perlmann’s zwijgen

Gelezen door: Fieke Van der Gucht (58 boeken)

Citaat: "Vandaag zouden ze hem nog ontzien, in zekere zin was hij nu even niet toerekeningsvatbaar. Maar morgen zouden ze hem aan de tand voelen."

Kort na het overlijden van zijn vrouw Agnes, moet Philipp Perlmann, een gerespecteerd taalwetenschapper, een internationaal congres voorzitten in een hotel aan de Italiaanse kust. Zijn collega’s-professoren kijken halsreikend uit naar Perlmanns bijdrage. Alleen komt Perlmann tot het pijnlijke besef dat hij absoluut niets te vertellen heeft. Hij glijdt af naar een neurotische toestand waarin hij zichzelf steeds minder onder controle heeft. Als hij een Russische collega plagieert, is het nakende onheil niet langer af te wenden.

Met Perlmanns zwijgen schreef Pascal Mercier een doorwrochte psychologische roman waarin hij tal van (taal)filosofische vragen verweeft. De meer dan 600 pagina’s tellende roman heeft een lange aanloop waarin elke gedachte van Perlmann haarfijn wordt geanalyseerd. Als lezer is het even wennen aan dat langzame ritme, maar alleen zo raak je volkomen doordrongen van de beklemmende neurose die het hoofdpersonage doormaakt.
Bij elke keuze die Perlmann maakt, worden de grote vragen zichtbaar waarrond Mercier deze roman heeft opgebouwd: Hoe kun je als individu de loop van je leven beïnvloeden? Wat bepaal je zelf? Wat bepalen anderen?

Je wordt bijna fysiek ongemakkelijk bij het lezen van Perlmanns dramatische keuzes omdat ze zijn leven blijvend zullen tekenen. Met een beetje openheid had hij nochtans veel leed kunnen voorkomen. Je innerlijke smeekbede ten spijt werkt Perlmann zich steeds meer en meer in de nesten, bang als hij is voor het oordeel van zijn collega’s. Je vraagt je voortdurend af hoe je het zelf had aangepakt in Perlmanns plaats en hoe zwaar het oordeel van anderen doorweegt bij je eigen belangrijke beslissingen. Stof tot nadenken!

 | Reacties (1)Delen |
1 reacties:
Gaby van Wunnik op 20 september 2008:
Diepgravend, confronterend boek. De trage ontwikkeling van het verhaal biedt je het grote voordeel dat je je ver kan inleven in de personages en de door hen gestelde levensvragen. Voortdurend worden er vragen gesteld die ook je eigen keuzes ter discussie stellen: welke vrijheid heb je bij het nemen van beslissingen en in hoeverre worden deze door anderen beïnvloed?