Je voeten raak ik in de schaduw en andere nooit eerder gepubliceerde gedichten

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "Je voeten raak ik in de schaduw, je handen in het licht,/ en al vliegend loodsen me jouw adelaarsogen/ Matilde, met de kussen die ik leerde van je mond./ leerden mijn lippen het vuur kennen./ O benen die het erfgoed zijn van volkomen haver/ graangewas, het uitgebreide gevecht/ hart van de grasvlakte,/ toen ik mijn oren op jouw borsten legde/ bracht mijn bloed jouw Araucanische lettergreep voort./"

De Nobelprijs voor Literatuur van 1971 ging naar de Chileen Pablo Neruda (1904-1973) die onder meer een wereldwijd succes kende met zijn Canto general. Juist vanwege zijn enorm gegroeide bekendheid werd aangenomen dat zijn oeuvre van alle kanten was besnuffeld en bestudeerd. Onderzoek in de archieven en vergelijking met gepubliceerd werk al dan niet in verschillende stadia leverde toch nog 21 totaal onbekende gedichten op, daterend uit pakweg de periode 1950-1973. Die zijn, in een overtuigende Nederlandse vertaling van Catharina Blaauwendraad, die ook de bezorger en vertaler was was van Honderd Liefdessonnetten van Pablo Neruda gebundeld maar helaas zonder het Spaanse origineel ernaast. Je voeten raak ik in de schaduw telt 21 gedichten, waarvan de meeste vrij kort zijn, 1 à 2 pagina’s. De gedichten zijn titelloos maar genummerd. De eerste zes zijn liefdesgedichten; de overige vijftien zijn gecategoriseerd onder ‘Andere gedichten’. Ze zijn gebaseerd op de hand- en machinegeschreven teksten die gevonden zijn. De teksten stonden op blaadjes in schriften, servetten, losse papieren en zelfs een menukaart. De gedichten zijn volgens de Neruda-stichting niet te herleiden tot bekend werk en zijn daarmee een postume uitbreiding van zijn oeuvre. De thema’s die in de gedichten naar voren komen zijn heel typisch voor Neruda, zoals een lofzang op Chili, reizen en de liefde. Ze worden geïntroduceerd door een voorwoord van Neruda-specialist Darío Oses en een korte maar boeiende inleiding van de Catalaanse letterkundige Pere Gimferrer. Alle gedichten dragen duidelijk de stilistische en inhoudelijke kenmerken van de maker en doen aan zijn Liefdessonnetten of Canto general denken. Deze gedichten geven, juist omdat ze niet 'persklaar' zijn, een dynamisch inzicht in Neruda's poëtische talent - net zoals schetsen en voorstudies een kernachtig beeld geven van het oeuvre van een beeldend kunstenaar. Je voeten raak ik in de schaduw zit vol passie en filosofische spinsels die ook het vroeger werk opnieuw tot leven brengen. Door deze onverwachte ontdekking kan het reeds gekende werk een nieuwe dimensie krijgen.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Chili