De bijbel als mythe

Gelezen door: Annemie Vrints (2 boeken)

Citaat: "De messiaanse rol van koning Josia (622) kwam voort uit de theologie van een nieuwe godsdienstige beweging die een dramatische wijziging aan wat het betekende een Israeliet te zijn en het fundament legde voor het toekomstige Jodendom en het Christendom."

Twee Joodse archeologen en geschiedkundigen vergelijken de geschiedenis binnen de bijbel met de archeologische vondsten binnen Israël en Juda, ook de oude teksten van de culturen rondom Israël. Hieruit volgt een totaal ander beeld van de geschiedenis van de bijbel. Veel wordt onderuit gehaald. Geen aartsvaders, geen exodus,... Zeer boeiend.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: