De Moorden Van Beernem

Gelezen door: Alex leest (172 boeken)

Citaat: "De manier waarop d'Udekem in de put was gestampt liet veronderstellen dat zijn aanvaller, na hem te hebben afgemaakt, hem als een dier waarvan men zich wil ontmaken, in die kloof van nauwelijks een meter diepte, hadden geworpen en lichtelijk met aarde had overdekt."

Het is een spannend boek dat enkele raadselachtige moorden beschrijft die gepleegd zijn rond 1915 en die nooit opgehelderd zijn. Eén van de slachtoffers was Baron d'Udekem d'Acoz. De vader van de auteur en later de auteur zelf heeft geprobeerd door onderzoek een tipje van de sluier op te helderen.

 | Reacties (9)Delen |
9 reacties:
verdonck op 24 november 2010:
De Moorden Van Beernem is een fantastisch boek maar is er van dezelfde schrijver geen boek verschenen over babymoorden? Ik meen me er iets van te herinneren tijdens mijn schooltijd toen ik het boek De Moorden Van Beernem kocht, intussen 20 jaar geleden. Wie kan mij helpen?
sherlock op 10 mei 2009:
1ste moord: de Vrière en de weduwe, 2de moord: Hoste in bijzijn van minstens 6 Beernemnaars waaronder De Zutter, 3e moord: gebroeders Walleyn, 4e moord: Charles Vanhaecke, 5e moord; Ida Devos die haar man Hoste wou helpen, 6e moord: vrienden van Van Poucke als weerwraak. Zo eenvoudig is het. Is dit fictie?
Steven op 5 mei 2009:
Ik ben Beernemnaar en was uiteraard geboeid door deze zaken, maar als ik thans vaststel dat Mevrouw Ryserhove tal van winstgevende "randactiviteiten" organiseert omtrent dit thema, dan krijg ik plaatsvervangende schaamte. Ga terug naar de bibliotheek beste mevrouw, niemand is hiermee gebaat.
Johan op 4 mei 2009:
De teneur van de kritieken is (terecht) negatief en zoals Saskia het zo mooi verwoordde: laat het verleden rusten. We kunnen ons best op andere zaken focussen. Dus opplooien die handel Katrien, de tijd is er niet langer rijp voor.
Saskia op 2 december 2008:
Jammer genoeg ben ik het eens met David. Een letterlijke weergave van de hoogtepunten in het werk van haar vader, tot zelfs de slotzin toe en dat vond ik beneden alles.Ter verdediging: hoe kan je een andere invalshoek vinden van feiten die bijna 100 jaar geleden gebeurd zijn. Daarom: laat het verleden rusten.
Rudy op 29 september 2008:
Ik ben persoonlijk ook geïnteresseerd in de geheimzinnige zaken van Beernem en heb de boeken van vader Alfons Ryserhove, allemaal verslonden. Haar boek bevat GEEN enkel nieuw element of nieuwe benadering, het is letterlijk gekopieerd. Haar boek is een onding, schaamte moest ze hebben.
Hector op 4 september 2008:
Sorry maar dit is een zeer flauwe copie van het werk van haar vader, tot zelfs de slotzin is letterlijk overgenomen. Bestaat er dan een rode draad? Bijlange niet, het waren geïsoleerde feiten bedreven door verschillende personen omwille van verschillende motieven. Spijtig dat er mensen op deze manier nog trachten een graantje mee te pikken van de ellende van anderen.
David op 10 augustus 2008:
Een fletse kopie van de vier boeken van haar vader. En voor de geïnteresseerden onder jullie; er bestond GEEN rode draad, het enig gemeenschappelijk element was Beernem en een defintieve opheldering hoeft niet verwacht te worden voor 2020!
Nadine op 9 november 2007:
"De Moorden van Beernem" vond ik ook de moeite waard om te lezen. Het geeft een chronologisch beeld van welke vreselijke dingen er allemaal écht gebeurd zijn. Luguber en gruwelijk, vooral als je weet dat het om non-fiction gaat! Het boek leest echter als een thriller en bevat ook veel authentieke foto's en documenten. "Prettig" om het allemaal nog eens te bestuderen! De feiten werden geromantiseerd in de TV1-serie ‘De Bossen van Vlaanderen’ en spreken tot op vandaag tot de verbeelding. Het schijnt dat de vader van de auteur actief zou meegewerkt hebben aan die televisiereeks. (Met Jo de Meyere en Frank Aendenboom in de hoofdrollen!) Dit boek is een must als naslagwerk maar ook omdat het leest als een trein!