Heerlijk helder

Gelezen door: Noël Gybels (577 boeken)

Interessant essay over helder taalgebruik aansluitend bij de radioprogramma's rond dit onderwerp. Het taaltje dat politici, overheidsdiensten, dokters, rechtbanken enz. vaak gebruiken wordt doorgelicht en verklaard. Uit de diverse voorbeelden, die vaak door luisteraars zijn ingezonden, blijkt hoe wollig/onduidelijk/fout en onbegrijpelijk alles dan kan overkomen. Een vijftal interviews biedt een aanzet tot verbetering.

Het is zeker geen stijlgids, maar wel een nuttige samenvatting van de noodzaak aan het vermijden van krommunicatie. Dat er nog veel te verbeteren valt, wordt zeker onderstreept door de helderrode vormgeving van dit degelijk werkstuk !

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Vlaanderen