Spartacus: De opstand

Gelezen door: Bart Verdeyen (642 boeken)

Citaat: "Caepio trok zijn zwaard terug en een vuurrode golf bloed spoot uit de wond met opstaande randen. De centutio tilde zijn rechtervoet op en schopte het lichaam naar achteren, zodat het in de gracht viel en de dichtsbijzijnde soldaten onder het bloed werden gesproeid. 'Vergeet niet, stelletje verdomde schapenneukers, dat iedereen die in de toekomst zonder wapen wordt aangetroffen dezelfde straf krijgt,' brulde Caepio terwijl hij zijn zwaard afveegde aan de zoom van zijn tuniek."

Na de talrijke successen van zijn slavenleger is Spartacus het idool van vele slaven geworden. Velen sluiten zich bij hem aan en al snel telt zijn leger meer dan zestigduizend man. Spartacus wil met zijn leger de Alpen oversteken en zo teruggaan naar Thracië, zijn geboortestreek. Maar dit plan zal niet van een leien dakje lopen! Crassus, de rijkste man van Rome, wil alle middelen in de strijd gooien om Spartacus en zijn leger te vernielen. Hij is gebrand op een groot militair succes om zijn rivaal Pompeius te counteren. Crassus heeft daarom een sterk leger samengesteld en gaat Spartacus achterna.

Spartacus zelf kampt met ernstige problemen. Crixtus, de Galliër, één van zijn medeaanvoerders, vertrekt uit het slavenleger en neemt een groot deel van zijn aanhang mee. Ze worden niet veel later door de Romeinen verslagen. En dan zijn er nog Gannicus en Castus, twee medeaanvoerders, die het bloed onder de nagels van Spartacus vandaan halen. Ze zijn bijzonder kritisch tegenover de beslissingen van Spartacus en dreigen voortdurend om met hun gevolg, zo'n twaalfduizend man, uit het slavenleger te vertrekken. Spartacus moet tandenknarsend hun gezeur ondergaan en besluit om de Alpen niet over te steken om Gannicus en Castus aan boord te houden. Het slavenleger wordt klemgezet in het zuiden van Italië. Daar komt het tot een bloedige en beslissende veldslag tussen de legers van Crassus en Spartacus.

Geweldige historische actieroman! Je beleeft de gevechten vanop de eerste rij. Ook zeer leerrijk omwille van het historische kader, het nawoord van de schrijver en de verklarende woordenlijst. Als liefhebber van de klassieke oudheid zijn de boeken van Ben Kane zonder meer verplicht leesvoer!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: