De meester van Petersburg

Gelezen door: Dennis P. (770 boeken)

Citaat: "Herinneringen als rookslierten. Een rieten omheining midden in de verlatenheid, grauw en breekbaar, en een iele gestalte die zich tussen het riet door kronkelt, plat, gewichtloos, de gestalte van een jongen in het wit. Een gehucht op de steppen met een beek en twee of drie bomenen en een koe met een bel om haar nek en rook die de lucht in kringelt. Het verste ginder, het eind van de wereld. een jongen zigzagt tussen het riet door, heen en weer, in gestremde metamorfose, in vagevuurvorm."

Coetzee vertelt een gefictionaliseerde biografie over Fjodor Dostojevski. Pavel is de zoon van de schrijver en die is in semi-verdachte omstandigheden om het leven gekomen. De meester verblijft in het Petersburg van zijn (stief)zoon om dichter bij hem en de waarheid te komen. Als blijkt dat Pavel onfrisse relaties onderhield, wordt het gegeven wel erg donker.

Met de dood van Coetzees zoon, Nicolas, in het achterhoofd, wordt dit verhaal erg bitter en intiem. Desalniettemin is het heerlijk en intrigerend geschreven. Je vliegt op een wip door de 191 pagina's. Het is zo goed, dat je de vele Russische namen en situaties er graag bijneemt.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Marc L (70 boeken)

Erg koortsige roman over, en ook helemaal in de trant van de Russische schrijver Dostojevski. Coetzee evoceert een geheim bezoek van de 49-jarige Dostojevski aan Sint-Petersburg, na de dood van zijn stiefzoon Pavel.

Het is me niet helemaal duidelijk wat Coetzee met dit boek op het oog had: een ode aan het genie van Dostojevski (en tegelijk een portret van diens vertwijfeling)? Een poging nog dieper in de menselijke ziel te tasten dan de Russische grootmeester al gedaan had? Een exploratie van de manipulatietechnieken die revolutionairen (hier in de persoon van Netsjajev) toepassen op andere mensen, vanuit hun ideologische verblinding? Of is het een therapeutisch boek, geschreven na de dood van Coetzee’s eigen zoon? Ik vrees dat ik er niet uitkom, wellicht is het dit allemaal tegelijk. Dat maakt het dan ook tot een erg rijk boek, maar ik moet toegeven dat ik het niet helemaal geslaagd vind, daarvoor is het iets te hermetisch.

Het is in elk geval een heel atypische Coetzee, tenminste, erg afwijkend van zijn voordien geschreven werk.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Sint-Petersburg