Mythen en tekens

Gelezen door: André Oyen (3507 boeken)

Citaat: "Vanaf de meest primitieve tekening tot de geraffineerde geestenwereld van de Aboriginals zien we pogingen tor verklaring van het waarom van de menselijke handeling. Drang tot overleving, macht over leven en dood, voortplanting, liefde en wraak. Aantrekken en afstoten. We vinden het terug in al deze tekens doorheen de tijden tot in de hedendaagse graffiti."

Veerle Rooms (°Sint-Niklaas, 1947) wordt tot de belangrijkste hedendaagse grafische kunstenaars gerekend. Na haar opleiding via de klassieke teken- en grafische technieken, groeide haar belangstelling voor het experiment. Deze drang naar voortdurend onderzoek tot hetgeen een grafisch beeldend kunstenaar kan bereiken, bepaalt haar hele levensverhaal. De kunstenares is steeds vertrokken van de wetenschap dat deze discipline ook deel uitmaakt van het historisch kader waarin de “mededeling” sinds de oertijden als “schriftuur” is geëvolueerd tot tekening en tekst. Uiteindelijk is deze toepassing ook “kunstwerk” geworden waarbij het niet meer enkel gaat om plaatjes bij praatjes – en omgekeerd – maar om vorm, kleurnuance en een persoonlijke benadering van hetgeen haar blijft boeien. 

Op haar vele reizen van Zuid-Europa tot Zuid-Amerika, van Japan tot de Verenigde Staten, van Australië tot Nieuw Zeeland en Siberië, overal vond Veerle Rooms sporen van mythes en verhalen in schrifturen en tekens. Het XVIeeeuwse houten Mariabeeld werd voor haar de “oermoeder” die haar op het spoor zette in haar zoektochten naar de oude verhalen, godsdiensten, sagen enz.

Bij Uitgeverij P verscheen onlangs een tweetalige uitgave met poëzie van Lies Van Gasse, Peter Holvoet-Hanssen, Willem Persoon en Marleen de Crée. De gedichten, geïnspireerd op reizen over de hele wereld, werden geïllustreerd door Veerle Rooms. Zowel de gedichten als de afbeeldingen verwijzen naar (prehistorische) tekeningen uit alle windstreken – ‘de eerste vormen van communicatie’, aldus Veerle Rooms in de inleiding.

Het boekje biedt steeds een grafisch werk, een variant hierop, het oorspronkelijke gedicht én de vertaling van Annmarie Sauer. De samenwerking met de dichters ontstond uit een gevoel van verwantschap wat betreft de thematiek. Of de auteurs ook allen lijfelijk of alleen geestelijk ter plaatse waren, was niet direct bepalend. De combinatie van woord en het beeld is mijns inziens toch wel knap samengebracht en begeleidt vakkundig de lezer op zijn mondiale reis van tekens en daar mythen en hun oorsprong. Het idee om terug te gaan naar de oorsprong van tekens en daar mythen aan te verbinden is absoluut origineel te noemen en de dichters, het zijn dan ook stuk voor stuk vakmensen, hebben prachtig werk geleverd.

Ieder heeft zijn eigen stijl om beelden van dieren tussen vis en vogel, schepen of draken te vangen. De grafiek van Veerle Rooms is de parel op de kroon en onderlijnt heel fijntjes de kracht van het woord.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: australia