Craemers West-Vlaams Vergeetwoordenboek

Gelezen door: Tim Vervaeke (44 boeken)

Citaat: "(...) dialectkennis belet niemand een goede standaardtaalspreker te worden, en dialect lomp noemen is op zichzelf lomp (...)"

Ann de Craemers romans zijn niet aan mij besteed. M'n voorkeur voor fictie ligt in andere domeinen. Maar haar recentste werk interesseert mij des te meer, niet alleen omdat het taal betreft, maar omdat het (een deel van) mijn eigen dialect in beeld brengt.

Het West-Vlaams is op de terugweg, zoals ze zeggen. Wanneer ik, bijvoorbeeld, in de trein West-Vlaamse jongeren hoor praten, dan heeft dat een tenenkrullend effect op mij. Je hoort dat ze van West-Vlaamse afkomst zijn, maar ze proberen Algemeen Nederlands te spreken. En daar botst het. Waarom niet gewoon je eigen dialect gebruiken? Tenzij men tegenwoordig niet meer of amper daarmee opgroeit of omdat dialect praten misschien lomp overkomt?

Het is zoals Ann schrijft: "(...) dialectkennis belet niemand een goede standaardtaalspreker te worden, en dialect lomp noemen is op zichzelf lomp (...)".

Dialecten zijn historisch belangrijk, zorgen voor een band tussen mensen (net zoals bijv. muziek, literatuur, enz. dat doen). Dialecten zijn ook leuk, ook al moet je niet elk dialect goed/aantrekkelijk/leuk/... vinden.

Natuurlijk evolueert taal en worden woorden vergeten of vervangen. Maar via dialecten kan je bijvoorbeeld linken leggen met andere dialecten of (vreemde) talen of waarom men bepaalde dingen/producten/handelingen/... zo benoemt. Zo verwijst Ann naar het Middelnederlands, dat redelijk nauwe banden heeft met het West-Vlaams. I.v.m. daarmee is de reportage van 'Man Over Woord' wel interessant: zie de betrokken video op de website van Canvas (gezien ik hier geen links kan/mag zetten).

Ann heeft de vele inzendingen van liefhebbers, enthousiastelingen, e.d. van het West-Vlaams gebundeld en alfabetisch gerangschikt. En dan zijn er wellicht nog een heleboel woorden niet vermeld. Waar nodig gaf ze over bepaalde termen iets meer uitleg of een voorbeeld in een zin. Achteraan wijdde ze enkele pagina's over Guido Gezelles werk m.b.t. het West-Vlaams.

Persoonlijk vind ik het spijtig dat ze niet wat meer etymologische info toegevoegd heeft; ook al was dat niet de bedoeling van dit dunne boekje (Ann schreef zelf dat het verre van een wetenschappelijk werk is), het zou m.i. wel een enorm toegevoegde waarde hebben gehad. Maar ik denk dat ik mij daarvoor tot andere werken over het West-Vlaams zal moeten wenden, waaronder misschien die van Johan Vergote.

Craemers West-Vlaams Vergeetwoordenboek is een overzichtelijk boekje, dat eindeloos lees- en spreekplezier oplevert, en werd opgeleukt met enkele grappige tekeningen. Hopelijk zorgt het voor een nog grotere verspreiding van dit fantastische en sappige dialect. Australië, bijvoorbeeld, is al op de hoogte middels de t-shirts van West Flemish for behinners. Wie volgt? :)

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: West-Vlaanderen, België