Tot ziens daar boven

Gelezen door: André Oyen (3524 boeken)

Citaat: "Luitenant Pradelle ging kapot aan het idee dat er een eind aan de oorlog kwam. Zijn buien van ongeduld waren verontrustend. Het gebrek aan ondernemingslust van de troepen werkte hem op de zenuwen. Als hij zelfverzekerd door de loopgraven beende en zich tot de mannen richtte, kon hij net zo veel enthousiasme als hij wilde in zijn woorden leggen als hij refereerde aan de verpletterende nederlaag van de vijand die met een laatste salvo de genadeslag zou krijgen, maar de mannen gaven hem alleen wat vaag gemopper ten antwoord en stemden voorzichtigheidshalve zwijgend toe door naar hun kistjes te kijken. Het was niet zozeer de angst om dood te gaan, als wel het idee nu dood te gaan."

Pierre Lemaitre, winnaar van de Prix Goncourt 2013, begon zijn carrière eigenlijk als thrillerschrijver, maar met deze prachtige roman Tot ziens daarboven over de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, wist hij ook de harten van de literatuurliefhebbers te winnen.

Albert en édouard zijn twee soldaten die na de wapenstilstand van 1918 vanuit de loopgraven weer de Franse maatschappij in moeten. We leren de soldaat Albert kennen die na een verraderlijke escapade van zijn meerdere, luitenant d’Aulnay-Pradelle, levend begraven dreigt te worden in een granaattrechter. Op wonderlijke wijze wordt hij gered door een maat, édouard, die hem, hoewel zwaargewond, weet uit te graven. Tijdens zijn doodsstrijd ontvangt Albert vanuit een paardenhoofd een zuchtje lucht dat hem, al is de lucht bedorven, het leven redt. De dankbaarheid tegenover zijn redder édouard is groot en opmerkelijk genoeg komt bij één van de laatste aanvallen (het is immers al 1918) édouard zwaar verminkt uit de oorlog. Zijn halve gezicht is door een granaatscherf verdwenen en zijn been is verbrijzeld. Albert doet hem de belofte voor hem te zorgen. Ook het paardenhoofd zal regelmatig in het verhaal terugkeren. Albert en édouard komen een belangrijk besluit overeen. Door zijn verminking wil édouard niet meer onder de ogen komen van zijn vader (een rijke bankier) en zuster en Albert weet zijn identiteit te verwisselen met een overleden soldaat.

Terwijl de twee vrienden vanaf een onderduikadres in hun levensonderhoud proberen te voorzien, verzint édouard een oplichterstruc die hen in een klap rijk kan maken, maar bij de uitvoering daarvan worden ze onverwachts opnieuw met Pradelle geconfronteerd.

Prachtige roman, gedeeltelijk over de nadagen van de Eerste Wereldoorlog, gedeeltelijk een grimmige schelmenroman, gedeeltelijk een somber portret van een samenleving die de gruwel van die oorlog tracht te vergeten , maar hierdoor geestelijk en lichamelijk geschonden slachtoffers in de kou laat staan. Pierre Lemaitre heeft een heel aangrijpend werk geschreven dat onroert en boeit en de lezer van de eerste tot de laatste bladzijde in zijn ban heeft.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Frankrijk