Niets te verbergen, alles te verbergen

Gelezen door: André Oyen (3507 boeken)

Citaat: "Onbekende zaaddonoren vind je hier niet./ Al onze mannen slapen achter open deuren/ met de jonge demonstranten onder een dak./ Zelfs van de kleinere betogingen tegen vermeende/ illegale lozingen wordt het neerslaan/ nauwlettend in beeld gebracht./ En dan de zogenaamde zwijgcontracten./ Alle medicatie loopt hier de bloedvaten in/ uit steriele, transparante zakken. / Uit Heimelijk Erik Menkveld"

Een estafette van dichters én beeldende kunstenaars uit Vlaanderen en Nederland in één bundel over exhibitionisme en de tegenpool daarvan, lijkt me een immense uitdaging waar ik toch wel zéér achterdochtig tegen aankeek. De inleiding van Carl De Strycker, iemand wiens inspanningen voor de poëzie ik zeer erg waardeer, deed me beginnen aan een fikse wandeling van de bundeling. De uitgave is het resultaat van een project, 'een onderzoek naar exhibitionisme, en de tegenpool daarvan: datgene wat het daglicht niet mag zien'.

Initiatiefnemer Harry Vaandrager vroeg vierenveertig jonge én bekende Vlaamse en Nederlandse dichters met een gedicht niet alleen te reageren op de thema's ‘Niets te verbergen' / 'Alles te verbergen’ maar ook op elkaars werk. Met hen reageerden negenentwintig kunstenaars met beeldend werk, geselecteerd door Carine Weve. Van de woordkunstenaars tekenden onder andere Hester Knibbe, Piet Gerbrandy, David Troch, Ester Naomi Perquin, Luuk Gruwez, Lucas Hüsgen, Hans Tentije, Inge Braeckman, Mischa Andriessen, Lies van Gasse, Alfred Schaffer, Arjen Duinker, Erik Lindner, Kees ’t Hart, Samuel Vriezen, Maarten van der Graaff, Mark Boog, Peter Swanborn, Herman Leenders, Lans Stroeve, Alexis de Roode, Han van der Vegt en Bernke Klein Zandvoort, Yannick Dangre enz. present.

De getoonde beeldende reacties geselecteerd door Carine Weve zijn van onder andere Marilou van Lierop, Carine Weve, Hans Wilschut, Charlotte Schleiffert, Sander Cedee, Noor Knip, Martijn te Winkel, David Adams, Hans Citroen, Suzanne Weenink, Aaron van Erp, Eric Martijn, Loek Grootjans, Johannes Vogel, Pim Voorneman, Karin Arink, Inge Aanstoot, Nino Purtskhvanidze en Jenneke ter Horst.

Dit alles levert uiteindelijk wel poëziediscussie op, die af en toe hapert maar uiteindelijk wel een prachtige bundel oplevert met diverse generaties poëten. Tegen het eind is er het uitstekende gedicht 'Heimelijk' van Erik Menkveld, de plotseling gestorven dichter die het eindresultaat niet meer heeft kunnen zien. Niets te verbergen,  heeft bravoure: ‘Ik durf voor iedereen te zijn die ik denk te zijn, zonder terughoudendheid.’ Hierna volgt het werkelijk uiterst geslaagde hoofdstuk met afbeeldingen van kunstwerken die op basis van beide thema’s door de benaderde kunstenaars zijn uitgekozen, waarna de bundel besloten wordt met het ‘Alles te verbergen’. Ook dat heeft alles met de ander, met de buitenwereld te maken, maar met een buitenwereld die als zo bedreigend wordt ervaren dat je alles, je lichaam, je handelingen, je ideeën en je gevoelens zou willen verbergen. Vreemd genoeg is dat de meest exhibitionistische verzen zich in deze laatste afdeling bevinden. Elk gedicht legt zowel iets bloot, als dat het versluiert. Poëzie drijft tenslotte op suggestie. Een mooie, en bruisende bundel.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: